62b2cb8cef21ecl.jpg
Foto: Shutterstock

Brazilští vědci se domnívají, že test rovnováhy by měl být součástí preventivní prohlídky starších dospělých u lékaře. Přišli totiž se zjištěním, že u lidí ve středním věku, kteří nedokážou stát deset vteřin na jedné noze, protože neudrží rovnováhu, je dvakrát větší pravděpodobnost, že do deseti let zemřou. A to z různých příčin.

Schopnost udržet rovnováhu je podle vědců u zdravých lidí na dobré úrovni asi do padesáti let a potom se začíná pomalu zhoršovat. Razantní zhoršení může ovšem člověka zprostředkovaně ohrožovat na životě. Do studie zveřejněné v British Journal of Sports bylo zapojeno 1700 osob ve věku od 51 do 75 let, přičemž průměrný věk činil 61 let. Experimentu se zúčastnili pouze ti se stabilní chůzí, a přesto jedna osoba ze tří balančním testem neprošla. Byli to převážně lidé, kteří na tom byli zdravotně hůře. Měli například vysoký krevní tlak, trpěli srdečním onemocněním nebo byli obézní.

Studie má ovšem určité limity, prokazuje sice souvislost mezi rovnováhou a rizikem úmrtí, ale nestanovuje příčinu. Jejími účastníky byli navíc jen Brazilci, takže se její výsledky nedají vztáhnout na jiné národy a etnika. Vědcům to ale dává možnost do budoucna studii rozšířit a ověřit její výsledky i na jiných osobách.

Zdroje: Study Finds, British Journal of Sports

Reklama