woman

Internetový magazín „Žena v autě" v průběhu měsíce dubna (1. 4.–30. 4. 2010) realizoval měsíční anketu určenou pro všechny ženy - řidičky. Anketou bylo osloveno celkem 4526 registrovaných čtenářek internetového magazínu Žena v autě a celkem 936 žen se aktivně do ankety zapojilo. Anketa ukázala následující:

Ženy v České republice se při rozhodování o koupi vozu orientují prioritně na otázku bezpečnosti, ta byla klíčová téměř u poloviny z dotázaných. Hned druhým nejdůležitějším atributem je značka vozu. Ta není však jediným faktorem, podle kterého si ženy kupují vozy. Čtvrtina žen preferuje vozy s nízkou spotřebou paliva. Ti, kteří podezírají ženy z toho, že jediným a rozhodujícím atributem při koupi vozu je barva, budou jistě překvapení, shodlo se na tom totiž pouze 2% dotázaných.
U žen vítězí celkem pochopitelně osobní vozy nad užitkovými. Nadpoloviční většina žen preferuje benzinové motory. Pětina oslovených žen pak motory naftové. Pouhé 4 % žen by si v případě volby vybraly vůz na zemní plyn.
Ženy nakupují vozy nejradši hotově. Pouze pětina žen by využila leasingu nebo si vzala úvěr.

Zdroj: anketa na www.zenavaute.cz

 

 

Reklama