Přestože ústředním tématem knihy je sugestivní popis tíživých gradujících projevů patologického jednání v pracovním prostředí, dokázala autorka prostřednictvím své hrdinky, tiché bojovnice Bizárky, nahlédnout stísňující dějové pasáže s notnou dávkou ironie a humoru. Tragično, kterému nechybí existenciální rozměr s prvky jisté nostalgie ztraceného času, vyčerpání a hořkosti, se střídá s polohami komickými. Dané situace jsou podtrženy specifickým literárním jazykem kombinujícím výstižná metaforická pojmenování s neologismy, slangem a korporátní mluvou. Analýza nezdravého jednání a toxického prostředí je tak zabarvena osvobozujícím rozměrem ironického nadhledu, který hlavní hrdinku zachraňuje od pádu do bezútěšné propasti zoufalství, bezmoci a letargie.

kn.jpg

Psychopatické osoby, které za šikanou obvykle stojí, jsou často nadané jistou mocí nad ostatními. Tato moc se mnohdy zvrhává v čistokrevnou zvůli. Jejich cílem je oběti paralyzovat, manipulovat jimi či je jinak proměnit k obrazu svému. „Příběhy, které nám s důvěrou lidé svěřují, jsou velmi citlivé a emotivní. Většina lidí se nedovede v krátkém čase a bez pomoci vypořádat s traumatem, které jim vzniklo v důsledku šikany na pracovišti, proto se obracejí na Filantii. Jsou mnozí, kteří svoje silné příběhy chtějí sdílet jako pomoc, návod a příklad praxe pro druhé, “ říká Julie Růžičková, autorka knihy a zakladatelka Svépomocných vztahových skupin Filantia.

I když se o tom zatím příliš nemluví, někdy v životě se s určitou formou podobného chování setkalo 30 % zaměstnanců, z toho 12 % v roli přímé oběti a 18 % jako svědek takového chování. Nadační fond Filantia pomáhá lidem se zkušeností se šikanou na pracovišti vymanit se z bludného kruhu a začít se zbavovat následků, které taková zkušenost přináší. www.filantia.cz

Výtěžek knihy podpoří projekty Nadačního fondu Filantia a rozvoj projektu Svépomocné vztahové skupiny.

Ukázka:
Když zaparkovala v podzemní garáži a vyjely se Šarlotou výtahem, všimla si, že si Tim skládá věci do krabice. Kývla na Šarlotu, aby na ni nečekala, zaklepala a rovnou vešla.

Tipovala mu kolem 45 let, stejně jako ostatní ředitelé měl vlastní kancelář a Bizárka o něm vlastně nic moc nevěděla. Byl schopný, měl rozhled, ale jeho osobní příběh neznala. Když teď viděl její zvědavý výraz, podíval se na ni a řekl: „Ta ať se modlí, aby ji nikdy nevyhodili! Nepřežila by nikde, kde se musí makat, to by chcípla hlady.“ Bizárka se jen zeptala: „Co se stalo?“
„Mám výpověď, v pondělí jdu na překážky.“ „Děláš si srandu?!“
„Ne! Nejdřív mi poslala vytýkací dopis, proti tomu jsem se ohradil. Bylo to celé
smyšlené, nic jsem neporušil. Napsal jsem stížnost. Ale nebylo to k ničemu, tak jdu.“
„Kobru nikdy nikdo nevyhodí,“ vyslovila Bizárka to, co věděli oba. Kobry jsou
výjimečně životaschopné, a ta „jejich“ byla evidentně schopná všeho. Zlá, pomstychtivá intrikánka.
„Myslíš, že ví, že je blbá?“ zauvažovala Bizárka nahlas.
Tim přikývl: „Právě že to o sobě ví, a proto všechny schopný lidi likviduje. Nemá na
ně. A nemá na to řídit lidi, kteří jsou chytřejší než ona.“
„Time, nemůžeš se ještě nějak bránit?“ „Dali mi odstupný a překážky, dva měsíce sem nemusím páchnout a jsem za to rád.
Víš co? Mně se ulevilo. Ten tlak a věčná buzerace už mě vyčerpávaly.“
„Víš, jak se cítím já?“ nadhodila Bizárka. „Jako znásilněná, jako zneužitá. Jsem sama
na sebe naštvaná, že jsem to všechno dovolila.“

Všechny postavy a události v této knize jsou smyšlené. Jakákoli podobnost se skutečnými, žijícími či mrtvými osobami je čistě náhodná. Jakákoli podobnost se skutečnými osobami nebo organizacemi je čistě náhodná a autory nezamýšlená.

Vyhrajte v naší soutěži tuto knihu. Vybereme 3 z vás.

Nakladatelství Došel Karamel: