Existuje několik různých tipů inkontinence a rovněž různé příčiny úniku moči.

Stresová inkontinence bývá nejčastější formou. Dochází k ní při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku – při smíchu, kašli, kýchnutí nebo při fyzické námaze. Druhým typem je inkontinence urgentní, kdy močový měchýř není schopen pojmout moč do své plné kapacity. Pacient pociťuje náhlé a extrémně silné nucení se vymočit a často pak dojde k předčasnému úniku moči.

Podle objemu unikající moči je možné rozlišit tři stupně inkontinence: lehkou (únik moči při kašli, smíchu, kýchnutí), střední (únik moči při změně polohy, běhu, fyzické námaze) a těžkou (únik moči bez možnosti kontroly). Závažnost úniku moči závisí na mnoha faktorech, u každého se může stupeň inkontinence rychle měnit i během dne.

Bez ohledu na příčinu nebo typ inkontinence bychom se měli více otevřít a snažit se lépe poznat vzniklý problém. Je vždy vhodné konzultovat nastalou situaci s lékařem.

Inkontinence neznamená konec kvalitního života. Díky absorpčním pomůckám se lze věnovat aktivitám tak jako doposud. Je důležité při úniku moči používat speciálně k tomuto účelu určené absorpční pomůcky. Některé ženy dělají tu chybu, že sáhnou po klasických menstruačních vložkách. Použití menstruačních vložek při úniku moči je ale zcela nevhodné. Moč je řidší a opouští tělo nárazově a v podstatně větším objemu. K zamezení průsaku na oděv je nutné použít materiály s rychlejší absorpcí, které dokážou tekutinu udržet uvnitř pomůcky. Bakterie obsažené v moči vytvářejí navíc při svém rozkladu silný zápach, jehož pohlcení vyžaduje použití speciálních technologií. Vždy je třeba klást důraz na kvalitu používaných inkontinenčních pomůcek. Vedle ochrany proti protečení a nepříjemnému zápachu by měly být inkontinenční pomůcky rovněž prodyšné a rychle absorbovat a uzamknout tekutinu uvnitř, aby bylo chráněno zdraví citlivé pokožky.

Zapojte se do soutěže, ve které 5 z vás vyhraje balíček s produkty TENA Lady a Zewa.