Když si člověk vyslechne diagnózu vážné nemoci, může se v první chvíli zdát, že se celý svět zhroutil. O to více paniky v nás může vyvolat sdělení lékaře, které obsahuje slovo rakovina. U českých žen se diagnóza zhoubného nádoru týká nejčastěji rakoviny prsu. Že však lze i s tímto onemocněním závodit o život a zvítězit a že odhodlání k boji je nesmírně důležité, potvrzují také pacientky, které si touto zákeřnou nemocí samy prošly.

avonjpg.jpg
Ilustrační foto

U rakoviny prsu jsou důležité především dva faktory: stádium nemoci a typ nádoru.

Podpora ze strany rodiny a partnera je při léčbě klíčová

Zajímají nás vaše názory, vaše příběhy.

Víme, že řada z vás se s tímto onemocněním setkala.

Ať už jako pacientka, nebo jako blízká osoba.

Ne každý partner je natolik silný, aby svou ženu podpořil, jsou i případy, kdy partner ženu opustí a nechá ji bojovat samotnou.

Vaše zkušenosti mohou být inspirací i pro ty, kteří se zrovna v takové situaci nacházejí. Zdravé ženy můžeme inspirovat, aby o rakovině prsu začaly přemýšlet a uvědomily si, že se může týkat i jich, a to v jakémkoliv věku. Na mladé pacientky do 45 let věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu se zaměřuje projekt Bellis, který je veden pod Aliancí žen s rakovinou prsu.

Děkujeme za vaše příběhy, vybereme 5 z vás, které odměníme hezkým kosmetickým balíčkem od společnosti AVON.