Naprogramovala software EAM set, jenž tvoří ve spojení s přístrojem Salvia efektivní nástroj pro diagnostiku široké škály toxinů v lidském těle, které mají vliv na zdraví člověka. Je také autorkou řady publikací a na sklonku minulého roku vyšla i její první kniha – Léčba informací.

Marie Vilánková vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Specializovala se na obor informatika, věnovala se teorii informace, inteligentním informačním systémům, matematické analýze a algebře. Během studia si myslela, že se bude věnovat tvorbě analytických systémů pro odhalování skrytých informací a souvislostí v hromadných úložištích dat. Osud však dal jejímu životu jiný směr.

Možnost řešení fyzických i psychických obtíží pomocí informace ji velmi zaujala a začala se věnovat teoretickému vysvětlení působení preparátů Joalis a možnostem diagnostiky lidského organismu pomocí počítačových systémů. Naprogramovala software EAM set, jenž tvoří ve spojení s přístrojem Salvia velmi efektivní nástroj pro diagnostiku široké škály toxinů v lidském těle, které mají vliv na zdraví člověka. Je také autorkou softwaru, který se používá k nahrávání holografických informací do preparátů Joalis.

Jejím velkým koníčkem se stala imunologie, psychoneuroimunologie a mikrobiologie. Aplikováním teorie informace na živé soustavy hledá nové souvislosti mezi patogenními mikroorganismy a poruchami funkcí lidského těla. V současné době se věnuje obchodní a organizační činnosti na poli informačních preparátů v České republice, publikační činnosti a je lektorkou odborných seminářů metody C.I.C. – řízené a kontrolované detoxikace.

Zapojte se do soutěže, ve které tři z vás získají knihu Marie Vilánkové – Léčba informací!