Mít doma intelektově nadané dítě (tzv. MiND dítě) považuje většina lidí za výhru. Domnívají se, že je školním premiantem, není třeba se mu příliš věnovat a čeká ho zářná budoucnost. Jenže často je to přesně naopak. A kdo ví? Třeba i za vaším problémovým školákem, který stále jen nosí poznámky a učení ho nebaví, se právě MiND dítě ukrývá.

V čem jsou tyto děti jiné? A co jejich nadání ve skutečnosti obnáší? Zjednodušeně řečeno takový MiND má v hlavě prostě „frmol“. Téměř neustále je zahlcen přílivem vjemů, informací, myšlenek a emocí. MiND prostě MYSLÍ JINAK !

Intelektové nadání není určeno jen výší IQ
Ačkoli je vysoké IQ společným jmenovatelem MiND dětí, není tím jediným určujícím. S intelektovým nadáním se pojí typické projevy chování, způsoby myšlení, prožívání a vnímání. Jedná se o soubor mimořádných schopností a vlastností. A ty lze odhalit jen pomocí komplexních psychologických testů.

Specifické rysy MiND dětí aneb Hledá se MiND dítě!

1.          Je vaše dítě velmi chytré, ale odmítá dělat věci bez smyslu?
2.          Má vaše dítě mnoho vlastních nápadů, ale je těžko přizpůsobivé?
3.          Diskutuje rádo vaše dítě s dospělými, ale s vrstevníky si nerozumí?
4.          Má vaše dítě vyspělé názory, ale chová se jako malé?
5.          Má vaše dítě výbornou paměť, ale jen na to, co ho zajímá?
6.          Chápe vaše dítě rychle, a tudíž opakování dokola ho nebaví?
7.          Má vaše dítě jasný názor na věc, ale ve vnímání druhých je drzé?
8.          Chce vaše dítě všemu rozumět, ale nerespektuje autority?
9.          Působí vaše dítě suverénně, ale snadno podlehne emocím, je přecitlivělé?
10.        Je vaše dítě oproti vrstevníkům vědomostně napřed, ale sociálně pozadu?

Vidíte ve výše popsaných rysech své dítě? Zažíváte s ním dnes a denně uvedené situace? Pak je dost možné, že máte doma MiND dítě – intelektově nadané. Je nejvyšší čas vědět to s jistotou, lépe ho pochopit a rozvinout jeho potenciál.

Máte doma nadané dítě? Zvládá rychle učivo a pak je ve škole nepozorné a vyrušuje? Má problémy uznat autoritu?
Pak se zapojte do soutěže a získejte diagnostiku intelektového nadání Vašeho potomka v hodnotě 3 900 Kč!

Odpovězte správně na 2 otázky. Nápovědu můžete získat na www.qiido.cz/hledasemind. Z těch z vás, kteří na obě otázky odpoví správně, vylosujeme 3 výherce, z nichž každý získá komplexní psychologickou diagnostiku intelektového nadání dítěte zdarma.“