Zdroj
Tara Swartová

„Zásadní životní příležitosti okolo nás prochází každý den – a teď můžeme trénovat naši mysl, aby se jich chopila.”

Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity. Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný návod, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity.

Co se naučíte?

  • upravit „autopilotní”myšlení a změnit zakořeněné zvyky
  • využít sílu vizualizačních technik úspěšných osobností
  • přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování
  • využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými způsoby myšlení
  • zvládat své pocity a zklidnit mysl
  • naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo
  • jak psaním deníku můžete zjistit, jací opravdu jste a co vás omezuje

Vyhrajte jednu ze tří těchto knih v naší soutěži