Kašel

Kašel patří k nejčastějším příznakům onemocnění dýchacích cest. Jedná se o ochrannou a obrannou reakci dýchací soustavy, která se projevuje opakovaným prudkým hlasitým výdechovým reflexem. Díky tomu dochází k uvolnění dýchacích cest a odstranění důvodu jejich dráždění, které brání jejich průchodnosti. Toto dráždění může být mechanického (hlen, cizí těleso), chemického (toxiny) nebo termického (studený vzduch) původu .

Ačkoli to nemusí být na první pohled zcela patrné, kašel není pouze jeden - naopak může mít mnoho podob.

Podle toho, zda se při kašlání vytváří hlen, či nikoli, rozlišujeme kašel suchý (neproduktivní) a vlhký (produktivní).

Podle doby trvání kašle rozlišujeme kašel akutní (obvykle trvá maximálně 3 týdny u dospělých, 2 týdny u dětí) a chronický (trvá déle než 8 týdnů u dospělých, více než 4 týdny u dětí).

Specifickou variantou kašle je také astma a kašel u dětí, který má trochu jiný průběh, než je tomu u dospělých nemocných.

Vedle běžné akutní infekce dýchacích cest může kašel signalizovat i závažná onemocnění, jako je například plicní embolie. Není proto radno ho podceňovat.

autor: redakce Zena-in.cz