Studium MBA moderní online formou nabízí již řadu let prestižní Business Institut, který prošlo přes 1100 absolventů. Tradičně jej využívají časově vytížené ženy, které si takto mohly studium zcela přizpůsobit svým časovým možnostem. Ze stejného důvodu je populární také mezi matkami na rodičovské dovolené, které díky tomu mohou skloubit péči o dítě s osobním rozvojem. Významně nyní roste zájem mezi ženami, které částečně či zcela pracují z domova a čas, ušetřený například dojížděním, chtějí věnovat svému rozvoji a zvýšení své kvalifikace.
5ebbc7ce963f1obrazek.png
Podle mezinárodní organizace OECD je u českých matek dvojnásobná míra nezaměstnanosti než u bezdětných. Ženy jsou znevýhodněny i z hlediska výše mzdy. Podle údajů EU mají ženy o pětinu nižší mzdu než muži na srovnatelných pozicích.

MBA vzdělání je skvělou příležitostí, jak si doplnit vzdělání, rozšířit kvalifikaci a zvýšit tak svoji cenu na pracovním trhu. Podle staršího průzkumu Corporate Recruiters Survey jsou zaměstnavatelé ochotni kandidátům s MBA platit až o 84 % vyšší mzdu. Takže se jedná o investici s vysokou návratností, což potvrzují i zkušenosti Business Institutu, kde 85 % absolventů potvrdilo, že se jim investice do MBA vzdělání vrátila do dvou let. Také zahraniční zkušenosti potvrzují, že absolventi MBA vydělávají více ti s běžnými VŠ tituly. Podle amerického průzkumu se průměrná mzda absolventa MBA programu po získání titulu zvýší o 50 %.

Business Institut nabízí 100% online MBA studium, s čímž má dlouholeté zkušenosti. Tato moderní a efektivní forma vzdělávání je plně srovnatelná s klasickým studiem. V ceně studia jsou zahrnuty prvky jako moderní e-learningový systém, sylaby, studijní materiály, videopřednášky, online knihovna, interaktivní prezentace a bonusová videa. Nedílnou součástí je také online komunikace s lektory a zkušenými odborníky. Studium probíhá v češtině s akceptací slovenštiny, předpokladem pro přijetí je ukončené VŠ vzdělání nebo relevantní praxe.

Zájemkyním si mohou vybrat ze čtyř online MBA programů: strategický management, management zdravotnictví, management obchodu a marketing a reklama. MBA program Strategický management je vhodný pro podnikatelky, členky vedení a manažerky, které mají zájem sledovat a umět efektivně využít trendy moderního managementu. Program je užitečný pro všechny, kdo se podílejí nebo se budou podílet na přípravě a realizaci strategického řízení podniků a jejich výkonnosti. MBA program Management zdravotnictví je navržen pro manažerky zdravotnických a sociálních zařízení všech typů a forem vlastnictví. Znalosti získané studiem programu jsou však využitelné i pro manažerky farmaceutických společností, lázeňských zařízení či pojišťoven. MBA program Management obchodu postihuje komplexní problematiku obchodu a všech aspektů s ním spojených. Cílem programu je poskytnout studentkám potřebné vědomosti k přípravě a realizaci obchodních operací, řízení vztahů se zákazníky a prodejních dovedností. MBA program Marketing a reklama je určen manažerkám, podnikatelkám a specialistkám reklamních, PR či mediálních agentur, které se chtějí naučit principům efektivní marketingové komunikace a jejich uplatnění v marketingové strategii.

Online MBA studium na Business Institutu je příležitostí pro všechny ženy, které chtějí zvýšit svoji cenu na trhu práce, doplnit si vzdělání a rozšířit si kvalifikaci. Je vhodné nejen pro ženy na mateřské či rodičovské dovolené, ale pro všechny zájemce s nedostatkem času či omezenou možností dojíždění. Lze jej zahájit kdykoliv podle potřeb uchazeček. Aktuálně nabízí Business Institut zvýhodněnou cenu studia 79 tisíc Kč bez DPH s tím, že jej studujícím může hradit zaměstnavatel.
5ebbc83e5bcb4obrazek.png

Reklama