Elektronická zdravotní knížka: emergentní dataset

izip

Součástí Elektronické zdravotní knížky je tzv. emergentní dataset, který využívají zdravotnické záchranné služby. Ten obsahuje základní, avšak životně důležité zdravotní informace o pacientovi (např. krevní skupina, alergie, trvalá onemocnění apod.), které jsou v mnoha případech klíčové pro včasné a kvalitní určení diagnózy a ošetření - tudíž pro záchranu života v krizové situaci.

Díky nejmodernějším informačním a mobilním technologiím může zdravotnická záchranná služba ve svých vozech i v centrálách vstupovat do (a pouze) emergentního datasetu Elektronické zdravotní knížky pacienta a zjišťovat životně důležité informace. Ty pak mohou, v těch nejkrajnějších situacích rozhodnout o přežití, či smrti pacienta.

Každý rok lékaři ošetří přes 700.000 občanů, mezi nimi velké procento děti. Neponechávejte nic náhodě a buďte připraveni.

Jak máte postupovat?

Údaje do emergentního datasetu ve vaší Elektronické zdravotní knížce může zapisovat vzhledem k povaze dat pouze lékař. Požádejte vašeho ošetřujícího lékaře, ať vám data aktualizuje. Pokud doposud neměl přístup do vaší Elektronické zdravotní knížky, dejte mu jej. I pro lékaře je důležité, aby vaše emergentní data byla v pořádku, a je za tento úkon honorován.

V případě, že váš lékař nemůže zapisovat do Elektronické zdravotní knížky (není v systému IZIP), kontaktujte nás prostřednictvím telefonu, či emailu a my lékaře oslovíme.

Nemáte Elektronickou zdravotní knížku? Pořiďte si ji třeba hned

izip

Pokud Elektronickou zdravotní knížku nemáte, můžete si ji zaregistrovat na pobočkách České pošty se službou CzechPOINT (v současné době pouze pojištěnci VZP), na www.izip.cz odkaz „Chci zdravotní knížku", u svého lékaře, ve vybraných lékárnách v síti Lekis (označených samolepkou IZIP), a na dalších označených registračních místech.

Výhody Elektronické zdravotní knížky

  • napomáhá zdravotní záchranné službě zvýšit šanci na záchranu vašeho života při vážném úrazu
  • dává vám možnost ověřit si, že vás váš lékař léčí dobře
  • vaše zdravotní dokumentace nebude nikdy ztracena nebo skartována
  • zdravotní údaje máte vždy dostupné
  • pro pojištěnce VZP umožňuje kontrolu provedených úkonů a odvedených dávek na zdravotní pojistné
  • pro pojištěnce VZP je zdarma

Chcete další informace? Pořídila byste si emergentní dataset, ale chcete vědět ještě víc? Pište nám na naši e-mailovou adresu redakce@zena-in.cz (do předmětu prosím uveďte heslo IZIP), my se za vás zeptáme odborníků a odpovědi si budete moci přečíst v dalším článku.

Více na www.izip.cz

Reklama