Počátkem března byl zahájen čtvrtý ročník celostátního projektu NEMOCNICE ČR 2009, který bude opět sledovat a porovnávat téměř 160 nejvýznamnějších českých nemocnic.

Projekt organizuje HealthCare Institut ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, o. p. s., Českou asociací sester, Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR a dalšími.

Sledování potrvá až do konce října. Namísto dosavadního dvouměsíčního sběru dat, budou pacienti zdravotnická zařízení hodnotit po dobu osmi měsíců.

Internetová verze dotazníku je na stránkách www.nejlepsi-nemocnice.cz.

Zapojíte se? Jaké máte zkušenosti z nemocnic?

Reklama