Až 15 tisíc dětí s lehkou mentální retardací a jinými poruchami přejde do klasických základních škol. Podle novely Ministerstva školství, která již vstoupila v platnost, mají v příštím roce zaniknout praktické školy, kde jsou umisťovány děti, které se nemohou s úspěchem vzdělávat na ZŠ. Většinou jde o děti s lehkým mentálním postižením nebo s podprůměrnou rozumovou schopností. Jedná se například také o děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou.

deti

Česká republika byla kritizována za praktické školy, kde byly umisťováni zejména romské děti či děti ze sociálně znevýhodněných rodin. V západní Evropě obdoba praktických škol téměř neexistuje, pokud není dítě vážně postižené, navštěvuje běžnou základní školu.

Podle novely v ČR zůstane zachováno 10 speciálních škol pro děti s těžšími postiženými. Podle oficiálních údajů České školní inspekce navštěvuje praktické školy 23 tisíc dětí.

Na kauzu upozorňuje MF Dnes. Vice k tématu najdete ZDE (klikni)

 

Reklama