Kdyby zdi mohly mluvit...
5b1680965969cobrazek.png


Za gotickou perlu hrad Zvíkov, který se majestátně tyčí na skalnatém ostrohu nad soutokem řek Vltavy a Otavy, vděčíme královskému rodu Přemyslovců. O jeho založení se zasloužil pravděpodobně Přemysl Otakar I., ovšem podle dostupných informací je historie postupného budování doložena až za vlády Václava I., který měl Zvíkov ve velké oblibě. Hlavní výstavba královského paláce a opevnění začala v roce 1250, nad kterou později převzal patronát jeho syn Přemysl Otakar II. Protože rod Přemyslovců vymřel po meči, byl hrad roku 1306 podstoupen Jindřichu z Rožmberka. Největší slávu získal Zvíkov za vlády Karla IV., který jej dal nákladně opravit. Stejně jako Václav I. i on si hrad oblíbil natolik, že jej zařadil na seznam hradů, které nesmějí být prodány, ani dávány do zástavy (což jeho nástupci nerespektovali). Než byl dostavěn hrad Karlštejn, sloužil Zvíkov i jako úložiště korunovačních klenotů. Po dostavbě Karlštejna a převezení korunovačních klenotů význam Zvíkova značně klesl. Časté střídání majitelů hradu neprospělo. V zástavním držení se vystřídaly zejména dva mocné rody – páni z Rožmberka a páni ze Švamberka.
5b1680e3312ffobrazek.png

Hrad se bortil jako domeček z karet

V husitských válkách Zvíkov odolal obléhání Tábory, stejně tak díky vynikajícímu pevnostnímu systému se nedal pokořit za třicetileté války. Až v roce 1622, kdy se zvíkovská posádka vzdala přesile, byl hrad vojskem vyrabován a zpustošen. Roku 1623 získali Zvíkov Eggenberkové, a po jejich vymření přešel do vlastnictví Schwarzenbergů. A to byla pro hrad výhra! Ovšem navrátit zdevastovanému Zvíkovu zašlou slávu a lesk, stálo Schwarzenbergery hodně času, sil i peněz. Vše, včetně zdiva, bylo v katastrofálním stavu. Nejdříve byla opravena kaple a zachráněny pozdně gotické malby. Když ale došlo na zajišťovací práce, zřítila se Nová brána a krátce nato část paláce nad řekou. V roce 1880 započala nezbytná rekonstrukce královského paláce i hradeb, práce byly ukončeny na přelomu 19. a 20. století. Hrad zůstal majetkem Schwarzenbergů do roku 1948. Od roku 1950 je hrad státním hradem a ve 2. polovině 20. století prošel náročnými opravami a byly restaurovány jeho interiéry. V současnosti je v péči Národního památkového ústavu.
5b16813b73bd5obrazek.png

Kaple coby důkaz královské moci

Nepřehlédnutelnou dominantou hradu Zvíkov jsou tři věže. Nejstarší z nich je Hlízová věž, která se pro zabarvení kamene také nazývá Černá. Vysoká je 20 metrů a sílu zdí má úctyhodných 3,5 metrů. Jméno dostala podle 44 hrubě opracovaných kvádrů, které připomínají hlízy. Právě zde měly být podle nedoložené pověsti uloženy korunovační klenoty. Zbylé dvě věže byly pojmenovány Červená a Hláska. Nejdůležitější stavbou hradu byl královský palác, který se stavěl v letech 1250 až 1270. Jeho výstavbu završila vzácná, raně gotická hradní kaple sv. Václava – symbol královské moci. Bohatá malířská výzdoba není původní, vznikla někdy po roce 1473 a je dílem anonymního malíře. Fragment oltáře Oplakávání Krista je mladší, pochází z počátku 16. století a jeho tvůrce je rovněž anonymní. Poslední mše se zde sloužila v roce 1780. Kaple je právem označována za nejkrásnější místo na Zvíkově a stavebně se dochovala v podobě, jakou měla ve 13. století, tedy v době svého vzniku.

Tipy na výlet:

  • Orlík - Stejně jako Zvíkov zdědili Schwarzenberkové i tento reprezentativní hrad.
  • Písek - Město založené Přemyslem Otakarem II. Chloubou tohoto města je nejstarší dochovaný most v České republice.
  • Milevsko - Milevský premonstrátský klášter s bazilikou Navštívení P. Marie patří k nejstarším v jižních Čechách.
  • Žďákovský most - svého času jeden z největších mostů na světě.

Uložit

Uložit

Reklama