Národní galerie v Praze / Sbírka moderního a současného umění si Vás dovoluje pozvat od pátku 8. února na výstavu Marlene Tseng Yu: Síly přírody.Dílo americké malířky čínského původu Marlene Tseng Yu již několik desetiletí anticipuje nové možnosti setkávání a vzájemného obohacování západní a východní kultury, aniž by si muselo pro takové setkání brát podoby a modely z poetik pozdně moderního umění.


Marlene Tseng Yu svým dílem směřuje k projevům, které nám obnovují vztah k přírodě ve vazbách sahajících hluboko do trvajících procesů naší ontogeneze. Z ní jsou stejně nevyčlenitelné hodnoty, jakými jsou nekonečný pohyb hmoty nebo skladba našich vjemů, které podmiňují nejen pohyb kreslící či malující ruky, ale i reflexi trvání a pomíjejícnosti našeho místa v přírodním universu.


Národní galerie v Praze, Malá dvorana Veletržního paláce, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Reklama