ICSSvětového týdne kontinence je pořádaný pod záštitou Mezinárodní organizace pro kontinenci (International Continence Society) v termínu 24. 6. – 30. 6. 2013. Jeho cílem je zabývat se různorodými aspekty nekontrolovatelného úniku moči a kontexty konkrétní pomoci pacientům trpícím těmito poruchami v různém prostředí s různými subjekty (laici, odborníci, media apod.).

Pozornost bude věnována kvalitě života a problematice poruch močení při dysfunkcích pánevního dna v průběhu těhotenství a po porodu,  inkontinenci v dětském věku, po míšních traumatech, po operacích prostaty aj.

Doprovodné akce:

ICS

Infostánky sdružení Incoforum budou otevřeny denně od 10 do 18 hodin.

Praha: 24.6. – 30.6.2013:

  • Obchodní Centrum Nový Smíchov, přízemí, Plzeňská 8, Praha 5  

Brno: 26.6. – 30.6.2013 

  • Obchodní centrum Olympia, Brno

Na infostáncích budou k dispozici tištěné materiály věnované problematice inkontinence a činnosti sdružení, jako například:

  • informační leták Incofora, o.s.
  • informační leták o inkontinenci
  • informační leták s návodem na cvičení - 5 cviků
  • dotazník pro návštěvníky - zda mají či nemají problém s inkontinencí - zároveň budou vyplněné dotazníky sloužit jako průzkum a podklad pro novou studii
  • informace o možnostech vyšetření a odeslání potencionálních pacientů ke spolupracujícím lékařům (Praha, Brno) a fyzioterapeutce (pouze Praha)
  • objednávkový sešit jednotlivých pracovišť
  • nová úhradová vyhláška, aby sestřičky mohly podat informaci o možnostech nákupu pomůcek (na předpis od lékaře a individuální nákup v lékárnách - finanční rozdíl- výhody registrace u lékaře apod.)

Cílem Týdne = otevřeně hovořit na téma inkontinence moči!

Za Incoforum, o.s.
Prof. MUDr. Tomáš HANUŠ, DrSc.

Reklama