Řeklo by se vzbouření na vsi. Jenže ono už to zasáhlo i humna a míří do okolí. Co? Slova paní Paroubkové. Muži jsou prý lepšími politiky než ženy. Ty totiž mají více starostí mimo práci a neměly by na politiku ten správný pohled, byly by zaujaté. Jinými slovy, podle paní premiérové ženy v politice nemají co dělat. Navíc její názor zazněl v televizním pořadu Před půlnocí stanice ČT24.  

A vzbudil velký ohlas. Nejen mezi českými feministkami, které se ozvaly jako první.
Podle ředitelky Gender Studies Aleny Králíkové v civilizované zemi Evropské unie by žena politika něco takového vůbec vyřknout nesměla. Ve skandinávských státech, kde je nejvyšší zastoupení počtu žen v parlamentech a vysoké politice vůbec. V Norsku, kde už platí zákon o povinné paritě obsazování řídicích funkcí ve veřejných a státních akciových společnostech. Tam by to byl skandál.

Rozhovor s režisérkou Olgou Sommerovou dal nahlédnout ještě hlouběji do názorů „druhé“ dámy Česka. Olga Sommerová se domnívá, že právě jiné hodnoty a odlišný pohled na politiku u žen by měl být uplatněn v řízení společnosti. Nehledě na fakt, že ženy tvoří více než polovinu světové populace. Manželka premiéra oponuje, že pravé nasazení ženy-matky je starost o děti, jejich výchova, láska a trpělivost. Muž-otec je přece víc zaneprázdněn. Proto by žena své vlastní hodnoty měla potlačit. Její hlavní přínos pro společnost a lidstvo je klást důraz na důležitost rodiny a tomu se má plně podřídit.

Ač ve světě jsou prezidentky, premiérky, paní Paroubková vidí úlohu žen jinde než v politice. Žena by měla být oporou svému muži, dělat mu zázemí, on ať si jde za svojí kariérou. Prostě muž má být „ten na výsluní“ a žena „tichá myška“, co se stará jen o rodinu. Dělají snad ty výše zmíněné ženy političky svou práci hůře než muži? Ne, nejsou ani lepší, ani horší. A starost o rodinu zvládají. Stejně jako ostatní pracující ženy. Kdysi jsem psala o nízkém počtu žen v české politice. Ta „malá“ čísla byla až alarmující. Ale věřím tomu, že se situace změní.

Zuzana Paroubková má samozřejmě právo na svůj názor. Nepřispívá jím však ke změně stavu v našich politických vodách. I když bůhví, třeba jím naštve i ty ženy, které dosud jen přemýšlely o tom, nebýt jen domácími myškami v naší mužské společnosti.

Reklama