Oznamuje se všem, že dnes je čtvrtek 11. srpna 2005, svátek slaví Zuzana, v říši předoucích chlupatých kuliček je to kocour Chicco a v ňafající části našich čtyřnohých přátel dnes o něco radostněji zavrtí ocasem fenka Angela. Gratulujeme!!!

Narozeniny:

59.

narozeniny slaví Miroslava PEŠÍKOVÁ - česká tanečnice
(11. 8. 1946 Praha)

Roku 1966 absolvovala M. Pešíková taneční oddělení pražské konzervatoře, tři roky tančila v baletním sboru Národního divadla v Praze, ale již v této době dostala první příležitosti ztvárnit náročné sólové role klasického repertoáru (Mášenka v Čajkovského Louskáčku či Šípková Růženka v baletu O. Nedbala Z pohádky do pohádky). Roku 1971 se stala sólistkou baletu ND a poté byla několikrát na studijním pobytu v Moskvě, kde zdokonalovala svou taneční techniku. V 70. letech ji hojně obsazovali do romantických rolí mladých dívek. Její Giselle ve stejnojmenném baletu Adolpha Ch. Adama (1974) zaujala diváky snovou lyričností, ladností pohybu i vynikajícím technickým provedením. Tančila dvojroli Odetty a Odilie v Čajkovského Labutím jezeru, Zaremu v Asafjevově Bachčisarajské fontáně, Julii v Prokofjevově baletu Romeo a Julie atd. V postavě rozmarné Lisetty v Hertlově komickém baletu Marná opatrnost (1980) dokázala odkrýt nové polohy svého tanečního umění. Jako tragická antická hrdinka Médea v Bendově taneční adaptaci Eurípidovy tragédie (1979) se snažila najít adekvátní pohybové vyjádření velikosti vášně i tragiku osudu této po lásce toužící ženy. V polovině 80. let, kdy kulminovala její taneční aktivita, více akcentovala herecké aspekty svého projevu. V několika velkých dramatických rolích podala psychologicky přesvědčivé výkony, po Médee to byla zejména Lady Macbeth v pozoruhodném nastudování původního českého baletu Václava Riedlbaucha Macbeth (1984). V Národním divadle působila až do roku 1991.


206.
výročí narození - BARRANDE Joachim - zakladatel české geologie
(* 11. 8. 1799 Saugnes ve Francii, + 5. 10. 1883 Frohsdorf u Vídně)

Původní vlastí J. Barranda byla Francie. Zde vystudoval silniční a mostní stavitelství, ale věnoval se převážně přírodním vědám, povzbuzen přednáškami slavného zoologa a paleontologa Cuviera. Měl jistě výbornou pověst, neboť byl doporučen a také přijat za vychovatele vnuka francouzského krále Karla X. Červencová revoluce 1830 však královskou rodinu a s ní i Barranda poslala do exilu, a tak se s ním už v roce 1831 setkáváme v Praze. Tady se po dvou letech služby u bývalého dvora vrací k původnímu povolání. Při vyměřování dráhy z Lán do Radnic narazí Barrande na četné zkameněliny a smysl jeho dalšího života je nezvratně určen.
Výsledky pilné a systematické práce shrnul Barrande v monumentálním díle Systeme silurien du centre de la Boheme, vycházejícím ve 22 dílech zároveň v Praze a v Paříži. Tento jedinečný spis otvírá české přírodovědě dveře do světa. Skutečně české, neboť Čechy se stávají Barrandovou druhou vlastí. Naučí se česky, mnoho zkamenělin označuje ryze českými názvy (např. Vlasta), celé své sbírky včetně obrovské knihovny odkazuje Národnímu muzeu. Po dlouhém a plodném životě umírá náhle při cestě do Rakouska, kde je pohřben - mimo hranice obou svých vlastí.


127.
výročí narození - Zdeněk WIRTH - český historik umění
(* 11. 8. 1878 Libčany u Hradce Králové, + 26. 2. 1961 Praha)


112.
výročí narození - Jarmila KRONBAUEROVÁ - česká herečka
(* 11. 8. 1893 Praha, + 6. 11. 1968 Praha)


106.
výročí narození - Jindřich ŠTYRSKÝ - český malíř a teoretik umění
(* 11. 8. 1899 Čermná u Kyšperka, + 21. 3. 1942 Praha)


57.
výročí narození - Jan PALACH - český student
(* 11. 8. 1948 Všetaty, + 19. 1. 1969 Praha)

Jan Palach se stal jednou ze symbolických postav českých dějin. V roce 1967 začal studovat na Vysoké škole ekonomické a od roku 1968 studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Těžce prožíval vývoj v zemi po sovětské okupaci v srpnu 1968 a 16. 1. 1969 se na protest proti ústupkům okupantům a pro vyburcování národní morálky na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. Těžkým popáleninám podlehl a jeho pohřeb se stal výrazem odporu proti okupaci. Jeho příkladu následoval i student Jan Zajíc v únoru 1969.
Jan Palach byl pohřben na Olšanských hřbitovech, ale v roce 1973 dal normalizační režim jeho ostatky exhumovat, zpopelnit a urnu uložit na hřbitově v rodných Všetatech.
V době 20. výročí Palachova činu a smrti vznikly ze vzpomínkové akce na Václavském náměstí několikadenní velké demonstrace proti komunistickému režimu (tzv. Palachův týden), tvrdě rozháněné policií. Koncem roku, 17. listopadu 1989, během manifestace při příležitosti 50. výročí uzavření českých vysokých škol za okupace, se vzpomínalo nejen na smrt J. Opletala, ale i na oběť J. Palacha. Brutální policejní zásah proti účastníkům demonstrace na pražské Národní třídě vedl bezprostředně k pádu komunistického režimu.


Opustili nás 11. srpna:


316. výročí úmrtí - Václav ROSA - český právník, filolog a básník
(* asi 1620 Zdice, + 11. 8. 1689 asi Praha)

Václav Rosa absolvoval filosofii a práva na pražské univerzitě. Nějakou dobu se živil advokacií a pak vstoupil do státních služeb. Od roku 1670 až do smrti byl radou apelačního soudu.
Od mládí ho zajímala jazykověda a poezie. Byl autorem u nás snad jediného rozsáhlejšího díla světské milostné poezie barokní doby Discursus Lypirona ... o lásce (1651), který však zůstal jen v rukopise. Po vzoru tehdejší tzv. alamodové poezie (a la mode = podle módy) se toto rozsáhlé, mnohomluvné, sentimentální a slovně nabubřelé líčení Lypironovy lásky hemží záplavou cizích "módních" slov (kavaléry, suplicími, lamentacími, reputacími apod.), která měla vyjádřit "zjemnělost" citů a vztahů i sečtělost autora.
Shodou okolností se později týž Rosa stal v jazykovědě průkopníkem zcela opačných tendencí - purismu a neologismu, které vznikaly jako reakce na záplavu cizích slov v národních jazycích, ale i z potřeby pojmenovat nové věci. Počátky purismu a neologismu se projevily již v Rosově latinsky psané české mluvnici Čechořečnost, seu gramatica linguae bohemicae (1672), jejíž předmluva je chválou a obranou mateřského jazyka. Na Rosu pak navázali další "brusiči" českého jazyka K. Vusín, M. Šimek, A. Frozín, V. Pohl aj. Ti tvořili nová slova často bez hlubší znalosti jazyka a novými, podstatě jazyka odporujícími slovy, nahrazovali i cizí slova již zdomácnělá. "Brusiči" českého jazyka tak ohrožovali jeho přirozený vývoj, čistotu a srozumitelnost. Vznikal "jazyk", kterému rozuměli většinou jen tvůrci sami. Nová slova, jako např. usmívka (ironie), zpěvořečnost (poezie), hlubozník (basa), knihovtipník (student), žehroň (kometa), věžovlice (pyramida) atd., se naštěstí neujala a český jazyk purismu odolal.
V. Rosa je též autorem čtyřsvazkového Slovníku jazyka českého s významy latinskými a německými, i ten však zůstal v rukopise.


113.
výročí úmrtí - Ladislav STROUPEŽNICKÝ - český dramatik
(* 6. 1. 1850 Cerhonice, + 11. 8. 1892 Praha)

Stroupežnický, první dramaturg Národního divadla a zakladatel českého jevištního realismu, vyšel ze skromných počátků. Po dvou třídách písecké reálky vstoupil do praxe ke svému otci, správci velkostatku. Tady ho postihlo neštěstí, které patrně ovlivnilo jeho další vztah k životu. V sebevražedném úmyslu se postřelil a navždy zmrzačil v obličeji.
Do sebe uzavřený mladík se začal věnovat literatuře, jistě i pod vlivem své tety, známé lidové spisovatelky. Jeho první divadelní hry nebyly příliš úspěšné, ale přesto zřejmě ovlivnily jeho jmenování dramaturgem Národního divadla. V této funkci musel překonávat nesčetné obtíže, na překážku mu bylo i nedostatečné literární vzdělání. Přes některé výhrady měly jeho přísné požadavky a nekompromisní postoj zdravý vliv na dramaturgický profil divadla.
Z celé řady her vynikají veselohry Zvíkovský rarášek, Paní mincmistrová, a především Naši furianti, ve kterých přinesl na jeviště realistický obraz soudobé české vesnice, svých rodných Cerhonic.


94.
výročí úmrtí - František Ladislav CHLEBORAD - představitel svépomocných snah v českém dělnickém hnutí
(* 14. 11. 1839 Chabry, + 11. 8. 1911 Petrohrad)


55.
výročí úmrtí - Antonín MATĚJČEK - český historik umění
(* 31. 1. 1889 Budapešť, + 11. 8. 1950 Rataje nad Sázavou)


49.
výročí úmrtí - Vilém ZÍTEK - český pěvec-basista
(* 9. 9. 1890 Praha, + 11. 8. 1956 Praha)


Víte snad o nějakém výročí narození, úmrtí, zajímavé či významné události s dnešním datem, kterou se nám nepodařilo vypátrat? Nenechávejte si to pro sebe a napište nám, ať můžeme náš archiv postupně rozšiřovat. Předem pěkně děkujeme!

A ještě něco – pokud právě dnes slavíte svátek nebo narozeniny, přejeme i vám VŠECHNO NEJLEPŠÍ!!!

     
Reklama