Zuby potřebujeme primárně k rozmělnění potravy i pro správnou výslovnost. V dnešní době mají zuby také nesporný význam z hlediska estetiky a socializace. Krásný úsměv je spojován s úspěchem a štěstím a špatné či chybějící zuby se mohou negativně odrazit na psychické pohodě člověka.

Ztráta zubů je bohužel běžnou součástí života a lidé se s touto záležitostí potýkají již od nepaměti.  Snaha zachovat či nahradit funkční chrup pomocí mechanických zásahů v dutině ústní, byla zaznamenána již v 3. tisíciletí př.n.l. Z toho období pochází lidské stoličky spojené zlatým drátem nalezené v pyramidách v Egyptě. Současné zubní náhrady mají za sebou tedy historii několika tisíciletí.

zubní protéza

„Zubní protetika dnešní doby se s historickými postupy nedá srovnat. Dnes disponujeme špičkovými materiály a nejmodernějšími metodami na vysoké celosvětové úrovni,“ popisuje současný stav prezidentka Komory zubních techniků paní Alexandra Seidlová. „Je však důležité si uvědomit, že zhotovení plně funkční a zároveň estetické celkové náhrady je i přes pokrokové technologie velmi náročná záležitost, jejíž výsledek má vliv na celkovou pohodu pacienta.“

Zubní technik pracuje „naslepo“

Ačkoli dnešní doba umožňuje práci ve špičkových podmínkách s kvalitními technologiemi, existuje mnoho pacientů, kteří nejsou s protézou spokojeni. Za hlavní příčinu této nespokojenosti, považuje Alexandra Seidlová nemožnost setkání pacienta a zubního technika. „Technik pracuje pouze s informacemi z ordinace. Pokud osobně pacienta nevidí a nezná jeho základní rysy obličeje, může sice ve výsledku zubní náhrada odpovídat technickým parametrům, zároveň ale nemusí vyhovovat z estetického hlediska. Estetická stránka je u takto vedeného zákroku značně upozaděna.“

Do tohoto bohužel běžného procesu může zasáhnout pouze rozumný stomatolog, který pacienta přímo do zubní laboratoře odešle.

zubní protéza

Za spokojenost si připlatit nemůžete

Ale ani tak není vyhráno. Systém úhrad z veřejného systému je nastaven velmi nízko. Úhrada byla za posledních 17let valorizovaná pouze dvakrát a musí se o ni podělit stomatolog i zubní technik. Cena tak pokryje protézy průměrné kvality, které jsou funkční, ovšem individuální požadavky jednotlivých pacientů se do takto nízkých úhrad už skutečně nevejdou. K tomu chybí i systém doplatků.

„Úhrada pojišťoven s individuálními požadavky vůbec nepočítá a v případě výběru doplatku by byl porušen zákon,“ vysvětluje Seidlová. „V případě, že chce pacient něco „navíc“, musí si hradit celou protézu bez jakéhokoli příspěvku od pojišťovny. Doposud totiž nebyly zavedeny možnosti doplatků k výrobkům, které stát garantuje jako „plně hrazené“, mezi které patří právě i celková zubní náhrada. Lékařům ani zubním technikům tak nikdo neproplatí čas strávený nad řešením individuálních požadavků pacienta, což je demotivační faktor, který vede k tomu, že nadstandardní náhrady nejsou pacientům ani nabízeny, na čemž v důsledku utrpí nejvíce pacient.“

Jak zajistit dobrý výsledek při výrobě celkové náhrady

Je nutné si uvědomit, že v případě, kdy má pacient již hotovou zubní náhradu, která mu esteticky nevyhovuje, bude její náprava velmi komplikovaná a může se prodražit. Důležité tedy je věnovat pozornost každému detailu, již v průběhu zhotovování zubní náhrady.

zubní protéza

Alexandra Seidlová radí při zkoušení protéz následující:

  • Pokud při zkoušení protézy ležíte, bude váš obličej zkreslený, nebojte se posadit. Projděte se.
  • Prohlédněte se z blízka i z dálky v dostatečně velkém zrcadle.
  • Klidně si s sebou do ordinace přiveďte své blízké a nechte si poradit.
  • Zaměřte se na to, zda vám protéza nějak nezměnila profil obličeje a linii rtů.
  • Vnímejte vlastní pocity. Měli byste být spokojeni jak z funkční, tak i z estetické stránky.
  • Vyhraďte si na zkoušení čas - s výrobkem budete dennodenně žít.
  • Raději se domluvte na další úpravě, dokud je to ještě možné.

Co vám zákon garantuje

Ze zákona máte právo vybrat si poskytovatele zdravotní péče dle vlastního uvážení, tedy i laboratoř zubního technika. Váš lékař může zadat laboratoři, kterou si vyberete, individuální zakázku, aniž by s nimi měl uzavřenou smlouvu. Můžete si tak zvolit laboratoř, na kterou jste slyšeli doporučení, či se kterou máte dobré zkušenosti.

zubní protéza

Ze zákona byste měli obdržet účet, a to vždy, tedy i u celkových náhrad. Měli byste být informováni, jakou hodnotu má výrobek, který vám je pojišťovnou uhrazen. Dále máte nárok na tzv. prohlášení o výrobku (doklad od výrobce), v tomto případě zubní laboratoře, která protézu zhotovila. Z tohoto prohlášení se dozvíte podrobnosti o výrobci, výrobku a materiálu, ze kterého je vyroben. Hlavním ručitelem je ovšem vždy zubař, na kterého se jako pacient přímo obracíte.

Čtěte také:

Reklama