Ztráta zubu - co s tím? Oslovili jsme zubní kliniku Erpet Medical Centrum, se kterou spolupracujeme, aby nám odpověděli na několik zajímavých otázek. Ztrátu zubů, ať už díky úrazu či špatnému kousnutí do něčeho tvrdého, nebo díky nemoci zubu, řešíme již od mládí. Otázka zní: Ztratíme zub, jaká jsou řešení?

dentist

Ztratíme zub, jaká jsou řešení?
Každá situace nabízí několik řešení. U ztráty jednoho zubu můžeme vyrobit za prvé nějaké snímací řešení neboli lidově řečeno „vyndavací zuby“, toto řešení však většinou nebývá oblíbené i z důvodu, že tento druh defektu chrupu se vyskytuje většinou u mladších pacientů. Druhým a takzvaně klasickým řešením bývá fixní můstek. Je to řešení, které je funkční a mnoha lety používání ověřené, ale má jednu obrovskou vadu. Abychom totiž přemostili mezeru, musíme obrousit a někdy i umrtvit a tudíž nenávratně poškodit okolní zuby ohraničující mezeru, aby bylo na co můstek nasadit. Třetím řešením bývá použití implantátu jako náhrady jednoho zubu. Toto řešení je elegantní v tom, že nepoškozuje okolní zuby, které jsou nezřídka kdy bez kazu čí plomb tedy takzvaně intaktní.

Co je implantát a jak funguje?
Implantát je více či méně samořezný šroub, který se zavrtá do kosti a nahradí tak ztracený kořen zubu. Většina implantátů má dvojí závit. Jeden na povrchu, aby šel implantát zašroubovat do kosti a druhý uvnitř, aby do implantátu šla přišroubovat nástavba, která poté nese korunku. Jak implantát funguje? Je to jednoduché. Po zavedení implantátu do předem vyvrtaného lůžka je potřeba dát implantátu čas, aby do jeho povrchu vrostla kost. Pevné připojení kosti k povrchu implantátu je podstatou jeho vlastního držení.

Hodí se pro každého?
Implantáty mají velmi široké použití, avšak jsou situace, kdy by se mělo spíše volit jiné řešení. Pacient by měl být v podstatě zdráv, neměl by trpět žádnou závažnou chorobou a je lepší, když není kuřák. Mezi nejčastější takzvané „kontraindikace“ například patří neléčená cukrovka, závažné choroby srdce, léčba osteoporózy pomocí léků patřících do skupiny bisfosfonátů, vzhledem k nutnosti chirurgického výkonu pro zavedení implantátu jsou to také tzv. krvácivé choroby, ale také těhotenství.

Dá se nahradit kterýkoliv zub?
V podstatě se dá nahradit jakýkoliv zub, ale většinou se to nedělá. Většinou se nenahrazují osmičky, málokdy sedmičky. Ostatní zuby se nahrazují podle potřeby.

Pokud se rozhodneme pro implantát, jsou nějaká rizika, čeho se obávat?
Většina rizik je spojena s chirurgickou fází tedy se zavedením implantátu a s komplikacemi při hojení. Těmto rizikům lze do velké míry předejít pečlivým vedením konzultační návštěvy, kdy jsou s pacientem probrány veškeré jeho choroby a také pečlivým plánováním chirurgického výkonu jak ze strany chirurga, tak ze strany pacienta, kdy je nutné pečlivě dodržovat všechna chirurgova doporučení.

Jaké s implantáty máte zkušenosti - jak si je pacienti chválí?
Na naší klinice Erpet Medical centrum se implantologii věnujeme denně a takzvaní implantologičtí pacienti tvoří nemalou část naší klientely. Naše zkušenosti jsou vynikající, protože pomocí implantologie je dnes možné řešit případy, kdy pacienti chodili bezzubí, měli chrup s mezerami, či nosili nevyhovující snímací náhrady. Není větší satisfakcí, než když se pacientům i díky implantátům vrátí ztracené sebevědomí a mohou si zase naplno užívat požitek z jídla a být také společensky plně rehabilitováni.

Odpovídal MUDr. Jan Procházka, vedoucí lékař
Erpet Medical Centrum