Znáte to – ztratíte platební kartu. Chvíli trvá, než se ujistíte, že jste ji opravdu ztratili. Něco času sebere, než najdete číslo do banky a kartu zablokujete. Pak trnete, zda jste ji stihli zablokovat včas, nebo zda s vaší kartou běhá po světě nějaký ničema a bere útokem jeden obchod za druhým a vaše úspory se nezadržitelně tenčí. Málokdo ví, že banky obecně přijmou odpovědnost za neoprávněné transakce až po určité době, kdy byla ztráta nahlášena.

U Poštovní spořitelny vám tyto horké chvilky zcela odpadají díky pojištění, které tato banka poskytuje všem držitelům svých platebních karet - Maxkaret.

V rámci zkvalitnění služby klientům banka pojistila od 1. října všechny držitele Maxkaret. Znamená to, že ať už jste stávajícím klientem této banky, nebo se jím teprve chystáte být, automaticky získáváte od 1. 10. 2004 pojištění proti zneužití vaší Maxkarty v případě odcizení nebo ztráty. V našich krajích je takový mateřský přístup banky ke klientům nevídaný.

Samozřejmě, svůj PIN musíte tajit, protože pojištění se logicky nevztahuje na případy, kdy byl při použití karty použit PIN. Pojistné plnění pak kryje poplatky za zablokování karty, poplatky za vydání nové Maxkarty a škodu způsobenou zneužitím karty, a to do výše 30 000,- Kč (dvojnásobek týdenního limitu karty). Pokud budete mít limit Maxkarty nastavený právě do 15 000,- Kč, což je na týden jistě dostačující částka, můžete v klidu spát, protože strach ze zneužití karty a vydrancování konta se v tom případě vás vůbec netýká.

A to ještě není všechno – zároveň získáváte pojištění pro případ úmrtí nebo trvalé invalidity následkem úrazu. To už se v nabídkách ostatních bank opravdu často neobjevuje. Stačí být pouze držitelem Maxkarty a jste bezplatně pojištěni do výše 100 000,- Kč.

Další informace o Poštovní spořitelně získáte na www.postovnisporitelna.cz nebo na infolince 800 210 210.

Reklama