Jedna hezká mladá sekretářka se chtěla blýsknout před svým šéfem a prohlásila, že firemní inzerát zvládne přeložit do angličtiny sama. Vždyť před nedávnem maturovala a konverzaci s cizinci zvládá plynule. Takže začala: výběrové řízení – selective driving.

Opravdu je správně „selective driving“? Nemělo by to být „selection procedure“? Nebo je lepší „pitch procedure“?

V odborném překladu se mají používat správné pojmy a termíny příslušného oboru. Kvalitní profesionální překlad není doslovně přeložený text. Je to souhrn činností pro zákazníka často neviditelných, kdy překladatelé, korektoři, oboroví specialisté a rodilí mluvčí navzájem konzultují text a s maximální pozorností zabezpečují jazykovou správnost v souladu s oborovou terminologií.

SkřivánekNejjednodušší je přenechat zajištění překladu profesionálům. Ti mají s překlady odborných dokumentů dlouholeté zkušenosti. Jazyková agentura Skřivánek dokáže zajistit překlad do 50 jazyků ve velmi krátkém časovém termínu. Může se také pochlubit spoluprací na zajímavých projektech, které ukazují možnosti agentury a oblibu u zákazníků. V roce 2015 agentura zajistila překlad prestižní ekonomické ročenky Svět 2015, kde své názory publikují redaktoři týdeníku Ekonom. Agenturu vyhledali i známí rozhlasoví moderátoři Lucie Výborná a Jan Pokorný, když sestavovali knihu rozhovorů se svými hosty. Kniha s názvem 100 statečných má rozsah 256 stran. S přispěním jazykové agentury Skřivánek, která se podílela na jazykových korekturách publikace, mohla být vydána v rekordně krátkém čase – za pouhých 24 hodin.

Jazyková agentura Skřivánek však neposkytuje své služby jen velkým společnostem, ale i jednotlivcům. Často překládá dokumenty či dopisy soukromým osobám. Studenti potřebují korektury překladů diplomových prací nebo motivačních dopisů pro zahraniční zaměstnavatele. Pro jednání s úřady v zahraničí je obvykle třeba soudní překlad, překládají se různé úřední dSkřivánekokumenty, rodné listy, oddací listy, technické průkazy vozidel, zprávy pro policii, notářské listiny. Pro soudně ověřený překlad agentura vybírá zkušené a vhodné překladatele, kteří mají pro tuto činnost udělené oprávnění a k překladu připojí překladatelskou doložku opatřenou tzv. kulatým razítkem.

Agentura Skřivánek dokáže zajistit bezchybný překlad se všemi náležitostmi i do méně dostupných exotických jazyků. Pokud si klient objedná expresní službu, překlad je vyhotovený do 24 hodin.

Neobratnost a nevhodné používání cizího jazyka sice mohou být v mluveném projevu roztomile zábavné, ale u oficiálních textů jsou zcela nevhodné, někdy jsou vnímány až urážlivě. V důležitých momentech se spoléhejte na odborníky, kteří vám poskytnou reference o kvalitě své práce.

Naši agenturu těší, že vykonává pro klienty práci, která je užitečná.

Reklama