Není ani největší ani nejmocnější ani nejděsivější. Přesto rudovousý skřítek dělá vše pro to, aby jeho hory nikdo neničil a nevyváděl v nich nepravosti. Někdy má však ze vší té lidské špatnosti všeho dost a ze vzteku se promění v bludný kámen.

Krušné hory - okolí Božího Daru

O postavě strážce Krušných hor se ve svých vyprávěních zmiňuje pohádkář a blogger Jiří Kozlík. Ovšem ani on si není jistý, kde se odhodlaný skřítek v hraničních horách vlastně vzal. Snad krušnohorští rodáci, kteří nesnesli ničení a rabování své domoviny přáli si mít stejného ochránce, jakého mají ostatní hory. A jejich víra byla tak usilovná a pevná, až se zhmotnila do podoby malého zrzečka s neochvějnými zásadami.

Nebo se možná nad Krušnými horami slitoval sám Krakonoš a svými mocnými silami Rudovřese vykouzlil. Kdo ví.

Rudý vous i vlasy rudé

Co je ale přesně zdokumentováno, je vládcova podoba. Jiří Kozlík ho popisuje takto: „Rudovřes nebyl vysokého vzrůstu, jako jeho horští bratři Krakonoš a Rampušák. Širokým slaměným kloboukem zakrýval rudý vlas a rudý vous mu dosahoval téměř až na zem. Kožený kabátec mu pak zdobily lístky kapradin. V jedné ruce držel borovou hůl zdobenou jeřabinami a obtočenou prutem ostružiníku. V druhé svíral dlouhou fajfku z dubového dřeva, zdobenou šípkovým motivem. Protože ovládal magii, bral krušnohor na sebe často vícero podob. Někdy na sebe bral zvířecí podobu lišky, jelena či vlka, jindy zase vzrostlého dubu nebo osiky, ale také bludného kamene či statné skály.“

Nomen omen

I když by se mohlo zdát, že jméno Rudovřes je spíše za trest, krušnohorský strážce jej nese s pýchou a hrdostí. Vždyť se v něm odráží původní název jeho milovaných vrcholků. Krušným horám se totiž dříve říkalo Rudohoří (německy Erzgebirge), a to díky sytě rudé barvě, do níž se hory odívají při západu slunce na sklonku léta. Také se tu odedávna těžily rudy s vysokým obsahem červené mědi, které daly dokonce jméno obci Měděnec (dříve Mědník).

Druhá část vládcova jména je spojena s nafialovělým intenzivně vonícím keřem divokého vřesu, odkud skřítek v úkrytu promlouval na poutníky dříve, než se jim zjevil.

Kde je mu dnes konec?

Vzhledem k tomu, jak emise z elektráren a překyselená půda poškodily dříve tak krásný lesní porost, je dost pravděpodobné, že se Rudovřes ze vzteku opět proměnil v bludný kámen, tentokrát však na trvalo. Můžeme jen doufat, že se šetrnějším přístupem k přírodě podaří jednou jeho srdce obměkčit a rudovousý skřítek se znovu vrátí chránit své milované Krušné hory.

Čtěte náš seriál o strážcích hor...

Kam dál?

Reklama