Slyšte jednu z povídek...
jak dopadl medvídek.
Co přičichl k lidem, světu,
zkázu našel v internetu.

Za horami, luhy, lesy...
žije medvěd jatý běsy...
kulatý a trochu malý...
věkem notně olysalý.

Užírá se ve své zlosti,
neb má trauma z minulosti...
býval mladé krásné zvíře,
střídal holky v blahé víře..
než si, jak to bývá dál...
jednu z těhhle krásek vzal.

Kytička a teplo packy,
žádný stres, řev, žádné facky...
něžně bručel, nebyl skoupý,
že své lásce všechno koupí.

Medvědice plesá, jásá,
chtěla by comp, to je krása...
méďa dí že problém není...
sehnal comp i připojení...
vyhověl jí rád a hned,
medvědice sjíždí net.

Byl by klid a žádný splín,
našla si však Ženu-in.....
téma bylo zrovínko,
erotika, prkýnko.

A už z médi lítaj chlupy,
jak mu laje, že je tupý...
neschopný je toho zvyku,
klopit deklík od hajzlíku....
To vám byla ale pruda....
v posteli že s ním je nuda!!!!

Medvěd poznal, že je trouba,
nacucal se jako houba....
manželství to sranda není...
zrušil ženu, připojení...

Technika je strašný zvyk...
bručí medvěd poustevník.
slyšte méďu houmelesa,
internet je zkáza lesa!!!!!!!

Z_U_Z_U


Milá Z_U_Z_U,
já jen doufám, že váš přítel či manžel není medvěd a připojení ani ženu kvůli Ženě-in "nezruší" :-).

Reklama