Ze všech stran se na nás usmívají superštíhlí a superkrásní lidé. Dokonalé křivky a dokonalé úsměvy jsou nám dávány za vzor. Občas padají i slova: Kdo není štíhlý – není „in“! Když si nedokáže udržet téměř podvýživu, má slabou vůli, a kdo má slabou vůli, s tím se nebudeme kamarádit…

Diktát perfekcionismu a posedlost dokonalostí prostě občas překročí únosné meze. Bohužel však často zanechává stopu na duši, na sebevědomí nás „hříšníků“, kteří zdaleka tak úplně podle dané šablony nejsme.

Psycholožka a terapeutka PhDr. Zdeňka Sládečková říká, že se s nedostatkem sebevědomí klientek způsobeným tímto postojem setkává v poradně velmi často.

„Většina pacientek pak všechny své problémy, které se zjevem vůbec nesouvisí, svaluje na nedostatky a vady na kráse.“

Sládečková se proto podílela na rozsáhlém sociologickém průzkumu, kterého se zúčastnilo 2763 respondentek.

V zkoumaném vzorku byly rovnoměrně zastoupeny různé věkové kategorie, stejný počet zástupkyň měly i ženy s nižším, středním i vysokoškolským vzděláním, ženy žijící ve městech, ženy z venkova.

 
Jak vidí ženy samy sebe? Jsou spokojené se svou postavou? Jak si myslí, že je vidí jejich partner? Co by na svém zevnějšku chtěly upravit, co změnit docela?

„Potěšujícím výsledkem bylo zjištění, že většina dotázaných byla se svým vzhledem spokojená, a přestože tu a tam nějaký nedostatek ženy zmínily, rozhodně kvůli němu netrpěly depresemi,“ vyjadřuje se k průzkumu Sládečková. „Nápadné ovšem je, že zaměstnané ženy mají ze svého těla výrazně pozitivnější pocit než ženy v domácnosti.“

Líbíte se sama sobě, 
   když se vidíte v zrcadle?

● 69 % dotázaných žen říká, že jsou
    se svým vzhledem spokojeny, ale
    pár nedokonalostí by se našlo
● 52 % žen v domácnosti přiznalo, že
    by na svém těle rády něco změnily
    (u zaměstnaných je to 36 %)
● 14 % žen se považuje za tlusté
11 % se nelíbí velikost jejich zadku
 8 % žen v domácnosti se nelíbí
    jejich poprsí (u zaměstnaných je 
    to méně než 2 %)
 8 % žen se vidí jako bezchybné
 4 % nejsou spokojené

A partneři? Většina nás miluje takové, jaké jsme… Přesto by ale celá třetina všech dotázaných žen podstoupila liposukci dolní půlky těla a nechala si odsát tuk ze zadku a stehen.

Vidí vás jiní stejně jako
    vy samu sebe?

● 71 % žen si myslí, že je jejich
    blízcí považují za stejně
    hezkou, jak se samy cítí. Tato
    symbióza názoru roste
    úměrně s věkem dotázaných.
    Především u žen starších 40
    let je tato shoda téměř 
    stoprocentní
● 23 % žen říká, že jejich partner
    nemá pochopení pro jejich 
    touhu něco na sobě změnit,
    třem čtvrtinám z nich lichotí, že
    je partner vidí jako dokonalé
●  5 % dotázaných žen je se
    svým zevnějškem zcela
    spokojeno, zatímco jejich
    partneři nebo blízcí mají vůči
    jejich vzhledu určité výhrady


Jak jste na tom se spokojeností vy?

Reklama