Po patnáctileté rekonstrukci se dnes na Pražském hradě slavnostně otevře Ústav šlechtičen v Jiřské ulici. Veřejnost tak bude moci navštívit Rožmberský palác a kaple Nejsvětější Trojice a Neposkvrněného početí Panny Marie. Druhou jmenovanou do zahájení prací zcela zakrývaly přestavby z minulého století. Nejnákladnější rekonstrukce od roku 1989 přišla na 385 milionů korun a památky se podařilo vrátit do podoby, kterou měly v 19. a počátkem 20. století. U kaple Nejsvětější Trojice restaurátoři dokonce dosáhli stavu, jaký byl při jejím vysvěcení v roce 1755.

 

V místech, kde se rozsáhlý areál rozprostírá, stály ve 13. a 14. století menší domy. V roce 1513 se dostala část pozemku do rukou Rožmberků, a ti na něm vystavěli svůj palác. V roce 1600 ho pak výměnou získal císař Rudolf II. a spojil ho s Královským palácem.

 

Ústav měl sloužit k výchově třiceti šlechtických dcer starších než 24 let. Výjimku tvořili sirotci, pobývající v ústavu již od 18 let. Představenou musela být svobodná vévodkyně z habsbursko-lotrinského rodu. Areál obsahoval nejen příbytky šlechtičen, ale i společenské místnosti, apartmá abatyše, kapitulní pokoj, chór, zmiňovanou kapli Neposkvrněného početí Panny Marie a hospodářské zázemí.

 

Reklama