Milé ženy-in,
pokud se v dohledné době chystáte cestovat letadlem, přečtěte si nová bezpečnostní pravidla týkající se přepravy gelů a tekutin.

Pro cestující na Letišti Praha budou od pondělí 6.11 2006 platit nová pravidla pro provádění bezpečnostních kontrol v souladu s nařízením Evropské komise. Ta upravují zejména přepravu tekutin a gelů, zavádí maximální limit velikosti kabinových zavazadel a další doplňující postupy bezpečnostních kontrol. Cílem nových nařízení, která budou platit na všech letištích EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku, je dále zvýšit ochranu pasažérů před hrozbou terorismu. V žádném případě však tato opatření neomezí prodej v duty free obchodech na pražském letišti. Cestující si budou i nadále vybírat ze široké nabídky zboží. 

 

Na zavedení nových bezpečnostních pravidel se pečlivě připravujeme. Našim cílem je i nadále udržet plynulost a rychlost odbavovacího procesu,“ říká ředitel Divize bezpečnosti Martin Hlava a dodává: „Omezení přepravy tekutin a gelů nebude cestující ovlivňovat při jejich nákupu v duty free obchodech. Právě testujeme s jedním z nájemců obchodních prostor, se společností Unimex, balení zboží dle nových pravidel do průhledných sáčků opatřených účtem a uzavřených jednotnou páskou s logem Letiště Praha.“

 

Nové nařízení Evropské komise upravuje:

 

    §         Způsob přepravy a přípustné množství tekutin a gelů (včetně  nápojů, zubních past, voňavek, gelových krémů, tlakových aerosolů, tuhých deodorantů, sirupů atd.) v kabinách letadel.

 Na palubu letadla si cestující bude moci vzít: 

 

§         Tekutiny a gely koupené v letištních obchodech ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru, tj. až za stanovišti bezpečnostní kontroly.

Tekutiny a gely koupené v letištních obchodech v neveřejném prostoru mezi pasovými přepážkami a stanovišti bezpečnostních kontrol, v obdobném prostoru jiných letišť EU nebo na palubách letadel registrovaných v EU. V tomto případě musejí být uložené v řádně zabaleném a označeném sáčku a opatřené dokladem s potvrzením původu a s informací, že je cestující koupili v den letu. 

             §         Tekutiny nebo gely pro osobní potřebu v baleních do 100 ml uložené v průhledném uzavíratelném sáčku o objemu maximálně 1 litr. V odletových halách na pracovištích balení zavazadel pasažéři najdou plastové sáčky, do nichž bude možné umístit tekutiny a gely v předepsaných množstvích zakoupené mimo letiště. Sáčky budou k dispozici i na transferových přepážkách. 


             §         Tekutiny a gely nezbytné v průběhu letu ze zdravotních důvodů (např. dětská výživa, léky apod.). V těchto případech musí být prokázána jejich potřebnost a na vyzvání ověřena jejich nezávadnost.

 

Výjimka pro pořizování tekutin a gelů v letištních obchodech neplatí pro obchody na letištích mimo Evropskou unii. Pozor si musejí dát především cestující, kteří přilétají z těchto letišť a na Ruzyni přestupují. Přivezené tekutiny a gely nad 100 ml tekutin a gelů v popsaných obalech si nebudou moci vzít do kabiny a musí být přepravovány v zapsaných zavazadlech.

 

Tekutiny a gely přepravované jiným způsobem jsou zakázané předměty. Pracovníci bezpečnostní kontroly nesmí cestujícím umožnit brát je na palubu letadel.

 

 Tisková zpráva

Reklama