Milá redakce,

toto mi přišlo e-mailem a ráda se podělím....:-))

Přeji celé redakci hodně štěstí a vánoční pohody.

Susina


Zpráva o Zemi na konci roku 2005

Na základě svého krátkodobého studijního pobytu na planetě Zemi, v lokalitě Česká kotlina, jsem vypracovala následující referát.
           
Tamější civilizace, ač žije v nadbytku, jeví silné známky frustrace. Na první pohled zdá se velmi zbožnou. Hluboce uctívá zboží ve všech jeho podobách, a to po celý rok. Vzývání zboží kulminuje koncem roku, což je čas Očekávání a Nadějí (tzv. advent), jenž bývá korunován slavnostmi Veselých Vánoc..
           
Nejzbožnější ze všech jsou prodejci, kteří světí tento svátek už od půlky října. Ale počátkem prosince bývá již všude patrna určitá nedočkavost až nervozita, pramenící pravděpodobně  též i z jistých výčitek, že přeci jen nebylo v průběhu roku zboží dostatečně zbožňováno. Proto v té době obyvatelé horečnatě těkají z chrámu do chrámu a neváhají obětovat svému zbožstvu to nejcennější co mají. A to jsou Čas a Peníze. Těchto komodit se tam nikomu nedostává. Opravdu není nikdo, kdo by jich měl dost.

Nákupní rok bývá završen obřadnými oslavami hlavního Boha, zvaného Bohatý Ježíšek. Těm, kteří nemají dostatečně prostředků k jeho uctění, je velkoryse nabízena pomoc v podobě velice výhodných půjček.
           
Adorace Bohatého Ježíška se provádí v různých formách. Jsou to např.:

A/ Výše zmíněné běhání po chrámech a sklánění se před zbožím.

B/ Kajícné poutě, konané v plechových smrdutých pixlách o čtyřech kolech, jež směřující  do vzdálených, nevábných polí, na kterých se roztahují velechrámy nadité zbožím. Zboží nabyté v těchto velechrámech je velmi velebeno. Ač leckdy nevhodné, je výhodné.

C/ Natahování blikajících drátů na střechy, fasády a okna příbytků. Obvazování rostlinstva, zejména stromů a keřů svítícími hadicemi. Zavěšování třpytivých fólií a imitací vzácných kovů.

D/ Náročná iniciace probíhající v předem určený den. Ta spočívá v přijímání soust plných jak jehla ostrých kostí, které se zabodávají do jícnu a způsobují dušení. Ti, kteří přežijí, se dále mohou účastnit kolektivní směny nakoupeného zboží, nakupeného pod uřezanými jehličnany.

E/ Kumulace a následná konzumace obrovského objemu potravy. Tato výživa je vesměs neživá, pro lepší chuť, vzhled a výdrž bývá nadita jedy. S největší pravděpodobností se jedná o jakýsi rituál hromadné otravy z potravy.

F/ Rozjitřenost až psychické vypětí, pramenící z usilovného shonu a nejistoty, zda sehnané drahé zboží jejich drahým přinese vytoužený klid a mír...
       
Mohu se jen domnívat, že mimo toto hlavní náboženství  působí okrajově i nějaké nepříliš početné sekty uctívající jinou víru, např. Svatou Prostotu. Avšak vzhledem k mé krátké době pobytu, převážně v chrámových komplexech, jsem na tyto bohužel nenatrefila.

Mám-li shrnout svá letmá pozorování, docházím k závěru, že se jedná o civilizaci, která vyznává Spotřebu bez Potřeby, která usiluje ne o Blaho, ale o Blahobyt, která hledá ne Boha, ale Bohatství.

A proto se přimlouvám za to, aby byl konečně mezi ně vyslán nový Vykupytel, který by do velikého vykupytle naházel všechny ty Superkrámy...
       
Lemura Lepá


Milá Lemuro Lepá,
zajímalo by mě, zda se na planetu Zemi ještě vrátíte a zda má naše česká kotlina do budoucna ještě šanci na lepší zítřky :-)?

Susino, Vám přeji krásné vánoční svátky a děkuji Vám za zaslaný příspěvek!

Reklama