SZHJ-1911.jpg

Foto: Silvie Rádlová, Zoo Praha

„Želvovec je skutečně fascinující tvor,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „Velmi dlouho byl považován za ještěra a teprve nedávno kolega dr. Rehák objasnil, že jde o prastarou formu želvy.“ Na rozdíl od ‚moderních‘ želv má želvovec ozubené čelisti a krunýř pouze na spodní straně těla. Je to neúprosný lovec, který obývá jak vodní prostředí, tak souš. Vzhledem k tomu, že jeho velikost v některých případech přesahuje dva a půl metru, může být za určitých okolností nebezpečný i člověku. Historické prameny uvádějí více incidentů končících smrtí.

„Ve volné přírodě byl želvovec naposled zaznamenán v oblasti Malých Kyklad,“ konstatuje dr. Rehák. „O jeho současném rozšíření a početnosti nejsou žádné informace. Pokud ve volnosti již není vyhuben, zcela jistě patří ke kriticky ohroženým druhům. O to důležitější je ustavení záchovné populace v lidské péči.“

V Zoo Praha se nyní nachází jedna dospívající samice želvovce strašného. Přicestovala od soukromého chovatele z oblasti Perského zálivu. Následovat by ji měl ještě mladý samec, termín jeho příchodu však prozatím není znám. „Když jsem obdržel nabídku, abychom se u nás pokusili rozmnožit želvovce, téměř jsem oněměl,“ říká Petr Velenský. „Je to velké uznání pro Zoo Praha a bezpochyby největší výzva mé kariéry.“

Aktualizováno: Ano, pokud jste si mysleli, že jde o Apríl, měli jste pravdu. Tento aprílový žertík si společně s médii připravila pražská zoologická zahrada. Humor neuškodí – a možná i pomůže. Toto zvíře nikdy neexistovalo. Předlohou mu byl ajaroro, kterého před více než sto lety „stvořil“ Jaroslav Hašek. Jsme rádi, že se nám naskytla příležitost připomenout tohoto velkého spisovatele a nezkrotného bonvivána i jinak než jako autora Dobrého vojáka Švejka. Ostatně proto také zoo želvovci strašnému přiřkla druhové vědecké jméno haseki.

Reklama