Nedávno jsme vás informovali o charitativní sbírkové akci Den, kdy svítí světlušky. Nyní se nadační fond chystá rozdělit finanční prostředky z příspěvků, které se mu podařilo shromáždit během 6. ročníku sbírky Světluška. Máte-li ve svém okolí nebo rodině zrakově postiženého, vězte, že i on může o přidělen finančního příspěvku zažádat. Bylo vyhlášeno výběrové řízení, v němž může o grant žádat i fyzická osoba se zrakovým postižením.

O rozdělení finančních prostředků, které byly shromážděny na kontě Světluška, rozhodne komise nezávislých odborníků. Po posouzení žádostí grantovou komisí proběhne začátkem prosince jednání o výši finanční podpory jednotlivým projektům a individuálním žadatelům. Finanční prostředky by se tak měly dostat k potřebným lidem ještě do konce roku 2008. O nadační příspěvek ze sbírky Světluška může požádat fyzická osoba s těžkou ztrátou zraku nebo nezisková organizace poskytující zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území ČR.

Fyzická osoba dokládá svou žádost kopií průkazu ZTP/P, lékařskou zprávou, kopií dokladu o přiznání invalidního důchodu a odůvodněním. Žádost musí obsahovat také čestné prohlášení o výši příjmů všech členů domácnosti a jiné přiznané finanční příspěvky na stejný účel.

Nezisková organizace se do výběrového řízení přihlašuje na základě předložení žádosti a projektu se strukturovaným rozpočtem. Struktura rozpočtu stanovená nadačním fondem je závazná.

„Na Světlušku se každým rokem obrací více a více lidí s naléhavou žádostí o pomoc,“ prohlásila za Nadační fond Českého rozhlasu jeho ředitelka Martina Kaderková. Světluška přispívá na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodicí psy či osobní asistenty. Financuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti nevidomých. Světluška například již potřetí pomohla 72leté paní Evě z Prostějova, která před čtyřiceti lety přišla o zrak. Nemá žádné příbuzné a příspěvek Světlušky na osobního asistenta je pro ni jedinou záchranou, jak žít samostatně ve své domácnosti, a ne v ústavu.

„Pomáháme i nejmenším dětem. Díky podpoře projektu mohou odborníci ze Středisek rané péče pomáhat rozvíjet zrakové dovednosti dětí přímo v bezpečí jejich domova. Starší děti dostávají příspěvky například na pedagogickou asistenci do škol nebo na zakoupení hudebních nástrojů. Martin za Dvora Králové nedávno dostal příspěvek na příčnou flétnu,“ uvedla Aneta Langerová

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

 • Terénní služby pro rodiny s nevidomými a kombinovaně postiženými dětmi (projekty zabývající se stimulací zraku a pohybu, podporou rozvoje dítěte atp.)
 • Individuální potřeby rodin s nevidomými a kombinovaně postiženými dětmi (příspěvek na osobního asistenta pro děti integrované do běžných škol, příspěvek na speciální školní hmatové pomůcky atp.)
 • Pomoc v kritických životních situacích
 • Příspěvky na speciální zdravotní a rehabilitační pomůcky, na vodící psy
 • Asistenční a průvodcovské služby
 • Vybavení chráněných dílen a bydlení
 • Nácvik sebeobslužných činností nutných k zvládnutí samostatného života
 • Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, nácvik speciálních dovedností, například čtení a psaní Braillova bodového písma
 • Rekvalifikace a pomoc při vyhledávání zaměstnání
 • Stipendia pro sociálně slabé studenty, vzdělávací a motivační programy atd.
 • Osvětové projekty, které přispívají k popularizaci problematiky zrakového postižení, načítání zvukových knih atp.

Na hospodaření Světlušky si může kdokoli „posvítit". Je zcela transparentní a prověřené auditem. Pečlivě hlídaný výtěžek sbírky rozděluje grantová komise. Projekt byl zahájen v srpnu 2003 a dosud se podařilo shromáždit a rozdělit na přímou pomoc nevidomým téměř 50 milionů korun.

Nadační příspěvky jsou rozdělovány v rámci pěti stálých grantových programů: Krok za krokem, Člověk v nouzi, Stipendijní program, Cesty ke společnému světu, Každý něco dokáže.

Žádost zašlete na adresu Nadačního fondu Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Více informací spolu s formulářem pro podání žádosti najdete na www.svetluska.net.

Znáte někoho se závažným zrakovým postižením? Přispěla jste Světlušce?

Reklama