Apgar skóre používají porodníci k orientačnímu zhodnocení stavu miminka bezprostředně po jeho příchodu na svět. V první, páté a desáté minutě života mu přidělují body za jednotlivá kritéria, jejichž součtem následně vznikají výsledné hodnoty.

Hlídaných kritérií je celkem pět – barva kůže, srdeční ozvy, tedy počet tepů za minutu, reakce na podráždění nosu, napětí svalů a dýchání. Za každý z uvedených projevů může miminko získat 0 až 2 body.
5a3d10cb69bcaobrazek.png

Základní kritéria

Barva kůže může být růžová (2 body), lehce namodralá (1 bod), nebo modrá či bledá (0 bodů).

Počet tepů za minutu mohou zdravotníci naměřit nad 100 (2 body), pod 100 (1), nebo tep vůbec nenaměří (0).

Dýchání může být nepravidelné (2), pomalé (1), nebo dokonce žádné (0).

Záleží i na svalovém napětí. Pohyby mohou být aktivní (2), slabé (1), nebo žádné (0).

Na podráždění nosu může miminko reagovat kašlem (2), stažením nosu (1), nebo nezareaguje vůbec (0).

Do jaké kategorie spadá?

Pokud novorozenec všechno zvládá na výbornou, je výsledná hodnota 10. Ale ani ztráta pár bodů neznamená, že by s ním bylo něco významně v nepořádku. Zvláště při hodnocení v první minutě bývá skóre často o něco nižší, než v minutách následujících. Je to i váš případ? Rozhodně se neděste, vůbec to neznamená, že by s vaším miminkem mělo být v budoucnu něco v nepořádku. Počáteční naměřené hodnoty mívají běžně nižší také miminka narozená předčasně nebo císařským řezem. Důležitější je skóre v páté minutě. Pokud je i přes resuscitaci stále nízké, může nedostatečné okysličení krve a poškození mozkových buněk zanechat následky. Takové děti pak bývají následující roky pečlivěji sledovány.

  • Zdravého novorozence bez obtíží značí hodnota 10 až 8 bodů.
  • Jestliže má miminko lehčí problémy s dýcháním, které jsou ale většinou jen dočasné, může jeho hodnocení spadnout na 7 až 5 bodů.
  • Miminko s narušenými životními funkcemi, u něhož je nezbytné zahájit okamžitou léčbu včetně zavedení kyslíku, může získat 4 body a méně.

Co je Astrup?
U miminek, která přišla na svět císařským řezem, nebo u nichž bylo naměřeno nízké Apgar skóre, upřesňuje laboratorní vyšetření pupečníkové krve. To hodnotí zásobení tkání kyslíkem a bývá označováno jako Astrup.

Odkud se „Apgar“ skóre vzalo?

Jméno mu dala americká lékařka Virginie Apgar, která ho v padesátých letech minulého století vypracovala a následně publikovala. Zároveň ale lze tento název chápat jako zkratku následujících anglických výrazů: Appearance (vzhled), Pulse (puls), Grimace (výraz), Activity (aktivita), Respiration (dýchání).

Čtěte také:

Reklama