Pětadvacetiletý násilník Antonín Bartošek je rozhořčen nad svým desetiletým trestem za znásilňování nevlastní sestry. Za její posttraumatickou stresovou poruchu prý může otec.

Vrchní soud v Olomouci dnes projedná odvolání Antonína Bartoška (25) proti desetiletému trestu za znásilnění a zneužívání nevlastní sestry. Dopouštěl se ho dlouhodobě v domě rodičů na Jesenicku, přičemž škodu 120 000 korun má dívce zaplatit společně se svým již pravomocně odsouzeným otcem. Ten ji totiž znásilňoval taky.

Bartošek se odvoláním domáhá nižšího trestu. Namítá, že v souvislosti se znásilněním kontakt s dívkou nenastal násilím. Jakmile poškozená dala najevo svůj nesouhlas, ihned svého jednání zanechal. Žádného násilí se vůči ní tedy nedopustil. Poukazuje na nevěrohodnost dívky, která si i dle znaleckého zkoumání vymýšlí. Ve vztahu k pohlavnímu zneužívání uvádí, že nezačalo již v roce 2003, ale mnohem později. Zdůrazňuje, že i znalkyně nevyloučila tu možnost, že poškozená již v době, kdy do jejich rodiny přišla, mohla trpět posttraumatickou stresovou poruchou.

Podle závěrů krajského soudu měl Bartošek v období od počátku roku 2003 do jarních měsíců 2007 v rodinném domku svých rodičů na Jesenicku ve větším počtu případů požadovat po nezletilé dívce, aby jej sexuálně uspokojovala, čemuž v drtivé většině případů vyhověla. Dále ji pak měl v první třetině roku 2007 povalit na postel. Násilím ji podle soudu obnažil a svým přirozením se ji snažil dráždit, ovšem k pohlavnímu styku nedošlo.

Tímto jednáním u ní zapříčinil bouřlivý rozvoj posttraumatické stresové poruchy a její traumatickou sexualizaci. Ta se projevovala ještě ve druhé polovině roku 2008 a podle znalců může vést až k trvalé újmě na jejím duševním zdraví.

To jsou věci? A co dělala maminka?

Reklama