Žijí mezi námi. Některé z nich chodí do práce, do školy, starají se o rodinu. Jiné tráví dny v izolaci domova a bojí se bez doprovodu vyjít na ulici. A další jsou hospitalizovány v nějakém psychiatrickém zařízení.

Všechny tyto ženy mají jedno společné – byly znásilněny.

Každá žena, která má tento hrozný zážitek za sebou, se nikdy nezbaví děsivých vzpomínek na pocit bezmoci, ponížení, bolesti, studu a strachu. Některé dokonce ani nejsou schopny nahlásit tento trestný čin policii. Mají třeba strach, že jim nebude uvěřeno, stydí se a nedovedou si představit, že by měly o tom hrůzném zážitku s kýmkoli mluvit. Snaží se vytěsnit ho ze své paměti a zapomenout. Bohužel, málokteré se to úplně podaří a myšlenky na nejhorší okamžik v jejím životě se stále vracejí.

Žena, která byla znásilněna, by se neměla uzavírat do sebe. Měla by se snažit vyhledat odbornou psychologickou pomoc.

Významným pomocníkem jí v tom může být nezisková organizace Bílý kruh bezpečí.

Zeptali jsme se paní Petry Vitoušové, prezidentky Bílého kruhu bezpečí, jakým způsobem probíhá pomoc pro takto postižené ženy.

Jak má postupovat žena, která byla znásilněna, pokud chce kontaktovat Bílý kruh bezpečí?

Telefonicky se může obrátit na centrálu BKB (Bílý kruh bezpečí) 257 317 110 (kdykoliv. Zde se může se svým problémem svěřit, nebo získat informaci o provozu poraden pro oběti trestných činů v šesti městech republiky. Do poradny může přijít osobně bez objednání, sama, nebo v doprovodu jiné osoby.

Pokud má žena strach nebo stud znásilnění nahlásit na policii, může očekávat od BKB nějakou podporu a pomoc? Například doprovod pracovníka BKB na policejní okrsek?

Znásilněná se především dozví o tom, co se v případě trestního oznámení bude dít. Tato informace ji učiní svobodnější v rozhodování, zda tento závažný trestný čin oznámit chce. Dozví se o institutu zmocněnce, kterým může být i jí blízká osoba, která znásilněnou může doprovázet v průběhu vyšetřování trestného činu. V případech vyjímečných (např. zranění, mladistvý věk, seniorský věk) můžeme poškozenou doprovodit nejen na policii, ale i k soudu.

Zajišťujete i psychologickou pomoc? Jakým způsobem probíhá?

Ano, zajišťujeme v poradnách formou rozhovoru s psychologem. Nabízíme rovněž nácvik relaxace (nácvik uvolnění a koncentrace). Terapii neposkytujeme, ale zprostředkujeme. V případech rozvinuté posttraumatické stresové poruchy nebo opakované viktimizace (dopouštění se trestné činnosti) předáváme znásilněnou s jejím souhlasem do péče vynikajících lékařů.

Můžete ženě poskytnout právní anebo i jinou podporu při případném soudním jednání s pachatelem?

Právní podporu ve formě konzultací s právníkem (i opakovaných), podporu ve formě přípravy na hlavní líčení u soudu a doprovodu k soudu poskytujeme.

Účtujete si nějaké poplatky za poskytnutou právní a psychologickou pomoc?

Právní konzultace a psychologická pomoc v Bílém kruhu bezpečí jsou bezplatné a diskrétní (klientka se nemusí představovat).