O zdravotních sestřičkách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského.

Letos bylo do finále nominováno 12 „sestřiček“ z celé České republiky, které se přijely představit do Prahy za podpory mnoha českých osobností ze showbusinessu. Ve finálovém výběru nejsou jen ženy, ale dokonce i jeden zástupce opačného pohlaví!

final

novotný

„Jsem rád, že tato akce, která má za cíl poděkovat zdravotním sestřičkám za jejich práci, má čím dál větší oblibu. Letos jsme do finále vybrali i zdravotní sestru - muže. Pánové se do soutěže přihlašovali čím dál více a proč jim upřít možnost soutěžit, když pro zdravotní sestru jako muže nemáme žádný výraz,“ uvedl pořadatel soutěže David Novotný.

business

Finálový večer BATIST Nej sestřička se bude konat v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě v sobotu 8. října 2016. Palce budeme držet těmto soutěžícím:

1. Jana Vyoralová

54 let, Městská nemocnice Privamed Plzeň, vrchní sestra neurologické oddělení,

2. Jana Zelenková

56 let, Fakultní nemocnice Motol, vrchní sestra pneumologické kliniky,

3. Ivana Vykročilová

48 let, GEMINI oční klinika a.s. Zlín, hlavní sestra,

4. Dagmar Koldová

42 let, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, III. interní klinika, staniční sestra lůžkového oddělení

5. Jakub Šesták

28 let, Fakultní nemocnice Brno, Klinika anestezie a resuscitační medicíny – program Domácí plícní ventilace,

6. Hana Zrubecká

41 let, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, staniční sestra JIP Urologická klinika,

7.Jarmila Ryvová

45 let, Nemocnice Sokolov, vrchní sestra ortopedického oddělení,

8. Jitka Vařáková

51 let, Nemocnice Nové Město na Moravě, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení,

9. Andrea Matysková

48 let, Oblastní nemocnice Náchod, ORL operační sál,

10. Marcela Murasová

40 let, Městská nemocnice Ostrava, vrchní sestra neurochirurgického oddělení,

11. Renata Grymová

40 let, Nemocnice Bulovka, vrchní sestra na Urologickém oddělení,

12. Iveta Drábková

48 let, Nemocnice České Budějovice a.s., staniční sestra interního oddělení JIP

Reklama