O zdravotních sestřičkách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského.

Sestřičky, které se do tohoto klání hlásí, jsou také čím dál tím vzdělanější, příjemnější na pacienty a finalistky si soutěž dokážou opravdu užívat. Při disciplínách, jakými jsou například otázka od porotců, splnění zdravotnického úkolu na figurantovi či promenáda ve zdravotnickém oblečení dokazují, že jsou dámami, které se krom zodpovědné profese dokážou také dobře bavit. Celkem je tedy letos dvanáct soutěžících a z toho je jedenáct žen a jeden muž. Jsem rád, že soutěž berou jako hru a pobavení,“ uvedl pořadatel soutěže David Novotný.

otazka

Je hezké, že si jejich práce váží

Jedním z porotců soutěže bude Jan Cimický, který na slavnostní večer v Náchodě dorazil s manželkou, což mu nebránilo v tom, aby se sestřičkám se dvořil: „Jste opravdu potřebné a bez vás by ta práce nebyla. Jste důležité při všech výkonech a jste pravou rukou lékařům.“

cimic

 Exotická Anife Ismat Hasan přišla v doprovodu kamaráda lékaře Isama Alawy a zářila na všechny strany. „Mě by zajímalo jak „píchají“ zdravotní sestry,“ ptala se zdravotní sestřičky na aplikaci injekcí. Sestřička s odpovědí zaváhala jen na okamžik a poté Anife začala popisovat, jak se aplikuje injekce do žíly.

anife

Do soutěže se letos přihlásilo celkem 493 sestřiček z různých nemocnic po celé České republice. Ve finále je dvanáct soutěžících, z toho je jedenáct žen a jeden muž. „Jsem rád, že tato akce, která má za cíl poděkovat zdravotním sestřičkám za jejich práci, má čím dál větší oblibu. Letos jsme do finále poprvé vybrali i zdravotní sestru - muže. Pánové se do soutěže přihlašovali čím dál více, a proč jim upřít možnost soutěžit, když pro zdravotní sestru jako muže nemáme nějaký výraz,“ uvedl David Novotný.

Obchodní ředitel BATIST Medical a.s., MUDr. Rostislav Verner, MBA poděkoval všem přítomným sestřičkám za jejich obětavou práci slovy: „Jste ve zdravotnictví opravdu důležité.“

Finálový večer BATIST Nej sestřička se bude konat v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě v sobotu 4. října 2014.

finale

Zdroj: tisková zpráva

Reklama