mage

Znám temného mága - je to trochu prapodivný výrok, zvlášť v dnešní racionální době. Ano, pohybuji se ve skupině lidí, kteří si občas na podobné věci hrají, ale já znám jednoho člověka, který skutečně temným mágem je.

Kdo je temný mág?

Už jenom tahle otázka je hodně ošemetná. Je temným mágem člověk, který praktikuje magii obecně - z určitého úhlu pohledu některých náboženství určitě. Ale například i křesťanství má své magické mysterium. Mohli bychom se bavit o barvě magie a označit za temného mága člověka, který dělá krvavé rituály a vzývá démony - to je ale spíš jen takové divadélko. Z mého pohledu je temný mág člověk, který své magické nadání využívá bezohledně ke svému prospěchu na úkor druhých. A právě takového člověka znám.

Můžete ho poznat na pohled?

Ne. Nejzákeřnější a nejsilnější stránkou takových lidí je, že mají dokonalé mimikry. Například ten můj známý kousek své nadání používá k obluzování děvčat - když se jich sexuálně nasytí, jednoduše je se vším tím magickým, co do nich za tu dobu dostal, odhodí - poraď si s tím sama. Dívenky, často velmi mladé a nezkušené, jsou pak z toho i několik let docela mimo, protože si přičichly k praktické magii - jaké rituály s nimi při tom páchá, to lze jen hádat - a samy s ní ale zacházet neumí, přesto v nich zůstaly její stopy. V hlavě a na duši mají takový (s prominutím) bordel, že se z toho bez pomoci jen těžko dostávají.

Může to být klidně váš soused

Nejvíc mě vždycky baví romantické představy, scény a mnozí efektové, při kterých temný mág dělá obětiny, anebo mu srší jiskry z očí. Nechci ve vás vyvolat paniku, ale jste si jistí, že nejste v moci nějakého temného mága? Věřte mi, vypadají jako kdokoli z nás...

Morální hledisko

Třeba se na celou věc dívám jen příliš úzkoprse. Je vůbec využívání magických schopností ve svůj prospěch špatné? Můj názor je jasný - pokud tím ublížím někomu jinému, špatné to je. Je ale otázka, jestli v našem světě existují síly, které tyhle věci sčítají, a jednou je člověku přičtou na vrub. Co myslíte vy - vyplatí se využívat magii na úkor jiných lidí? Nebo se to člověku vrátí?

Znáte nějakého temného mága? Jak a k čemu svou magii využívá?

Reklama