Jestliže chcete „mluvit“ se svým dítětem ještě před rozvinutím řeči, je zde možnost použít jeden z programů pro znakování s kojenci a batolaty. Tato metoda komunikace je známá již od roku 1982. Zjišťovali jsme pro a proti.

O znakování s kojenci a batolaty jsme v našem magazínu již psali (viz odkaz pod tímto článkem). Jen pro shrnutí, jde o metodu komunikace mezi rodičem a slyšícím dítětem ještě v období, kdy maličké neovládá řeč. Existuje mnoho programů stavějících jednak na znacích pro Neslyšící, fundovanější potom mají vlastní systémy určené speciálně pro slyšící kojence a batolata.

Metoda byla poprvé zveřejněna americkými psycholožkami Lindou Acredolovou a Susan Goodwynovou v roce 1982. Na jejich základě vznikl systém BabySigns®, který je pravděpodobně nejucelenějším znakováním pro batolata vůbec. Jeho cílem je pomocí jednoduchých a dítěti přirozených znaků vyjadřovat základní slova jako „kůň“, „kočka“, „květina“, nebo třeba „děkuji“.

Pro

Zastánci znakování s malými dětmi tvrdí, že metoda prohlubuje vztah mezi rodiči a dětmi, pomáhá dětem v budoucí komunikaci slovy. Opírají se o tvrzení, že znakování je lidem přirozené a ani ho v pozdějším věku nevnímají. Jde o běžnou mimiku a posunky: Když říkáme „ne“, ušklíbneme se a kroutíme při tom hlavou, když říkáme „jděte vlevo“, často ukážeme tím směrem...

Proti

Skeptici naopak tvrdí, že znakování s batolaty a kojenci může činit v budoucnu problémy s vývojem řeči, protože dítě bude mít menší potřebu mluvit.

Slovo odborníka

Na čí straně je pravda? Na to jsem se zeptal dětského psychologa Vojtěcha Hadraby.

Osobně se tím nezabývám jako problémem a jevem, ale moje zkušenost a zkušenosti mých kolegů jsou veskrze kladné. Pokud dítě má normální prostředí a normální stimulaci, může to jeho vývoj podpořit. Rozhodně bych se nebál toho, že by znakování mohlo dítěti nějak zpozdit vývoj řeči. Lidská řeč je komplexní, nejde jen o slova, gesta do ní patří. Když se podíváte na člověka, který telefonuje, také přikyvuje, kroutí hlavou, nějak se tváří. U dětí je jakékoli prohloubení komunikace a porozumění užitečné.

Čtěte také...

Reklama