Česká republika se pomalu rozrůstá. Za první letošní půlrok tu přibylo 11 023 obyvatel. Může za to nejen přistěhovalectví, ale také vyšší porodnost než úmrtnost. Kolik dětí se rodí do manželství, kdy se nejčastěji rozvádíme a v kolika letech umíráme?

Přibylo miminek

„Živě narozených dětí bylo v prvním pololetí tohoto roku o 96 více než vloni. Celkem se jich narodilo 55 050, z toho 48,8 % nevdaným ženám. Dětí narozených v manželství (28,2 tisíce) meziročně opět ubylo,“ sdělila k předběžným údajům Českého statistického úřadu předsedkyně Iva Ritschelová.

 • Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 31 a 30 let.
 • Celkem 26,8 tisíce dětí bylo prvorozených, 20,3 tisíce druhorozených a 7,9 tisíce dětí se živě narodilo ve vyšším než druhém pořadí.

mimino

Zdroj foto: Shutterstock

Ubylo nebožtíků

 • Zemřelých bylo ve srovnání s loňskem výrazně méně, o 3 682. Jejich počet tak klesl na 54 096.
 • 45 % zemřelých bylo starších 80 let.
 • Téměř 12 % obyvatel ČR skonalo před dosažením 60 let věku.
 • Prvního roku života se nedožilo 157 dětí.

Přistěhovalců přibývá

Podle předběžných výsledků se od počátku roku do konce června 2016 do ČR ze zahraničí přistěhovalo 19,7 tisíce osob a naopak 9,7 tisíce se z ČR vystěhovalo.

 • Přistěhovalo se tedy o 2,6 tisíce cizinců více než v prvním pololetí 2015.
 • V obou směrech stěhování mírně převládali muži (z 55 %).
 • Mezi přistěhovalými bylo nejvíce Slováků (3,6 tisíce), mezi vystěhovalými občanů ČR (1,9 tisíce) a Ukrajiny (1,6 tisíce).

A kolik má tedy Česko obyvatel? K poslednímu červnu je 10 564 866.

Do sňatků se stále nehrneme

 • Do manželství vstoupilo 19 177 párů, obdobně jako v předchozím roce.
 • Ve dvou třetinách (12,6 tisíce) uzavřeli manželství dva svobodní snoubenci.
 • Téměř třetina všech sňatků (6,2 tisíce) se konala v jedné ze čtyř červnových sobot.

„První sňatek uzavřeli muži v průměrném věku 32,2 let a ženy 29,6 let. Pokud muž či žena vstupovali do manželství podruhé, bylo jim v průměru 47,7 let a 43,8 let,“ uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Rozvody jsou na mírném vzestupu

Soudy České republiky vydaly v průběhu 1. pololetí roku 2016 rozhodnutí o rozvodu 13 477 manželství, to je o 0,1 tisíce více než ve stejném období roku 2015

 • 59 % rozvodů se týkalo manželů, kteří vychovávali nezletilé dítě.
 • Rozvod se dotkl téměř 12,4 tisíce dětí.
 • V průměru rozvedené manželství trvalo 14,7 let.
 • Nejčetnější byly rozvody po 8 letech trvání a rozvody manželství, která byla uzavřena v roce 2007.
Reklama