Už jste také slyšeli, že se experimentálně na vybraných školách zavádí nový druh písma pro prvňáčky? Nebude to písmo takzvané psací, kde jsou písmena spojena jednou linií, ale Comenia skript – praktické písmo tiskací, kterým píše spousta lidí a písmena jsou oddělená a jen volně přiřazená vedle sebe.

e

foto: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vývoj, nebo úpadek?

Jestli si vzpomenete, jak psaly vaše babičky, neřku-li prababičky, jistě se vám vybaví nádherné písmo plné dokonalých kliček a ozdůbek – takzvaný krasopis. Doba však nebyla tak hektická a vůbec nevadilo, že než vám děda vymaloval blahopřání k narozeninám, uplynula hodina. Krása našeho rychlého písma se s takovým však nedá srovnat. „Fuj, ty hrabeš jako kocour,“ komentovala mé písemné projevy babička. Chudák netušila, že to není mnou, ale vývojem (a nutným úpadkem) písma. Teď tyto trendy pokračují. Za pár desetiletí na tom ale nebude nic divného.

Nové písmo navrhla v rámci své doktorské práce výtvarnice Radana Lencová. Zajímá vás proč?

Z mých výzkumů se potvrdilo, že dnešní děti a dospělí raději používají zjednodušené formy psaní. Tedy jiné než ty, které se učili ve škole. Mnoho lidí dříve či později upouští od složitého spojovaného písma a nahrazuje ho písmeny, která se blíží kurzívě. Proto si myslím, že by bylo praktické se tak učit psát rovnou v první třídě na základní škole,“ říká

Sama pár lidí znám, kteří takové písmo používají. Já osobně jím píšu v případě, kdy chci, aby můj rukopis byl čitelný, upravený, takzvaně reprezentativní. Při představě, že bych si písmem Comenia Script chtěla dělat poznámky při přednášce ve škole nebo, nedej bože při rozhovoru či reportáži, nestihla bych ani polovinu toho, co stihnu klasickým spojovaným písmem. Chápu ale, že v budoucnu se spíš počítá s tím, že ručního psaní bude ubývat na minimum a mnoho lidí tomuto tlaku vystavených nebude.

Co tedy čeká prvňáčky ve škole?

Comenia Script je považováno za zjednodušení pro ty, kteří se teprve začnou učit psát. Má sloužit jako základní psací tvar. Comenia Script může posloužit i k sazbě učebnic a dětské literatury. To znamená, že by se psalo stejným fontem, jakým se tisknou knihy. Je prý upraveno tak, aby se eliminovala únava očí a zlepšil vhled učebnic.

Charakteristika a výhody písma

1) Jednoduchá velká abeceda

2) Písmo má volitelný sklon

3) Napojování písmen je volitelné, nemusí být vůbec.

4) Písmo vychází vstříc současným trendům, kdy děti již před pubertou nepoužívají písmo tažené jednou linií.

5) Písmo je čitelnější v zahraničí i cizinci u nás budou mít čtení usnadněné.

6) Děti se nemusí učit písmena čtyři, ale jen jedno nebo dvě.

7) Jednodušší písmo pomáhá více porozumět textu.

8) Comenia Script má vypracované tahy pro praváky i pro leváky, což současné písmo neumožňuje.

9) Pro děti dysgrafické či tělesně postižené je vypracována „bezserifová“ forma písma (bez možnosti napojení).

10) V abecedě je několik písmen a číslic, jež mají více tvarových variant. Dítě si tak samo zvolí, které mu nejlépe vyhovují.

Souhlasíte s tím?

Experiment má začít letos v září na vybraných školách. Jestli jste rodičem prvňáčka a vůbec se vám to nezdá, nemusíte se bát, že se váš potomek začne učit něco proti vaší vůli. K experimentu se školy stále hlásí, ale jen tam, kde rodiče písemně potvrdí souhlas s tím, aby se jejich děti začaly učit psát jinak, než jak bylo dosud zvykem. Více na www.msmt.cz

Vadí vám, že by se děti měly učit psát jinak než jejich rodiče? Dali byste své dítě do experimentální třídy?

Reklama