Jsme přesvědčeni, že se jedná o složitý proces a že čas, který bychom tomu museli věnovat, nestojí za to. Mnoho lidí se navíc obává, že po změně dodavatele zůstane bez elektřiny, bude muset měnit elektroměr či plynoměr, nebo dokonce natahovat nové dráty. Podívejme se, jak to tedy se změnou dodavatele energií doopravdy je.
5a7c5b50a14f6obrazek.png

Změna dodavatele energií v pěti krocích

1. Spočítejte si, kolik ušetříte

Hlavním důvodem, proč se poohlížíme po novém dodavateli plynu či elektřiny, bývá především snaha ušetřit. Jakou úsporu konkrétně změnou získáte, si můžete jednoduše a zdarma spočítat prostřednictvím kalkulaček dostupných na internetu. „Doporučuji využít srovnávače na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu či na webovém portálu TZB-info.cz. Ty poskytují objektivní srovnání podle předem daných kritérií,“ radí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy. K posouzení finanční výhodnosti vždy budete potřebovat fakturu posledního vyúčtování, ze které zjistíte vaši spotřebu a tarif.

Tip: Pokud nechcete vyúčtování studovat, stačí fakturu vyfotit mobilem a poslat e- mailem vybranému dodavateli. Ten už si vše zjistí sám a pošle konkrétní nabídku ušitou na míru.
 
2. Nedívejte se jen na cenu

Finanční úspora, kterou můžete s novým dodavatelem získat, je důležitá, ale rozhodně by to nemělo být jediné kritérium. Neméně podstatné je rovněž se podívat, zda vámi vybraná společnost je spolehlivá a stabilní, má dobrý a dostupný zákaznický servis a nabízí i další služby, které vám mohou pomoci s dalšími úsporami. „Rozhodně nedoporučuji podlehnout nabídce různých jednorázových bonusů. Ty samy o sobě nejsou sice špatné, ale jedná se většinou o časově omezené pobídky. S novým dodavatelem si zpravidla zákazník vybírá partnera na delší období, tudíž očekává i dlouhodobější výhodu,“ upozorňuje Libor Holub.

Tip: Dodavatel energií vám může pomoci snížit spotřebu energií a zároveň zvýšit komfort při jejich užívání. A to nejen díky zajímavé cenové nabídce, ale i prostřednictvím služeb, jako je třeba energetické poradenství.

3. Není smlouva jako smlouva

Ještě než se pustíte do změny, podívejte se, jaký typ smlouvy máte uzavřený se stávajícím obchodníkem. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoli a po uplynutí výpovědní lhůty, což bývá obvykle tři měsíce, můžete dodavatele změnit.

Pokud je vaše stávající smlouva na dobu určitou, většina dodavatelů uplatňuje sankce za nedodržení podmínek. Proto si nejprve ověřte, jaké jsou podmínky ukončení u vaší nynější smlouvy a s případným převodem počkejte až do jejího vypršení.

Tip: Jestliže je váš nový dodavatel solidní, vždy dodrží výpovědní lhůtu, aby zákazník, který k němu hodlá přejít, nebyl vystaven sankcím.
5a7c5b7cc0b00obrazek.png

 
4. Jaký typ smlouvy zvolit

Nový dodavatel vám může nabídnout dva typy smluv: na dobu neurčitou, nebo s fixací ceny na určitou dobu. Obě varianty mají své výhody a záleží jen na vás, co vám nejvíce vyhovuje.

U smluv na dobu neurčitou se ceníková cena mění zpravidla jednou za rok podle toho, jak se vyvíjí situace na energetické burze a jak na ní reaguje trh. Libor Holub z Bohemia Energy vysvětluje: „Při zvýšení ceníkové ceny má zákazník možnost od smlouvy odstoupit a vybrat si jiný produkt nebo jiného dodavatele. U tohoto typu smluv je vhodnou volbou taková smlouva, kde cena kopíruje velkoobchodní trh a ceníková přirážka zůstává neměnná.“

Naproti tomu smlouvy na dobu určitou s fixní cenou garantují neměnnou cenu na dobu, na kterou jsou sjednány. Zpravidla jsou to dva až tři roky. „Cena na dobu určitou může být v porovnání s cenou na dobu neurčitou v momentě rozhodování výhodnější. Neznamená to však, že to zůstane pravdou. Nedávná historie již ukázala, že tomu tak v mnoha případech není,“ doplňuje Libor Holub.

Tip: Zvoleného produktu, ať už s fixací či nefixovaného, se držte dlouhodobě. Přeskakování z jednoho typu na druhý vám vždy úspory nepřinese. V dlouhodobém horizontu jsou obě strategie ve výsledku stejně úspěšné. 
 
5. Bez obav a bez starostí

Dodavatele energií lze změnit několika způsoby. Může to být prostřednictvím internetu, telefonicky, při návštěvě klientského centra nebo může obchodní zástupce přijít k zákazníkovi domů. Samotná změna není nijak složitý proces, renomovaná firma vyřídí vše za vás. „Stačí, když jí udělíte plnou moc. Nemusíte se ani obávat, že budete muset měnit elektroměr či plynoměr, nebo že zůstanete nějakou dobu bez elektřiny či plynu,“ vysvětluje Libor Holub.
5a7d9b9ab0474obrazek.png

To, že jste si vybrali seriózního dodavatele, poznáte již v průběhu jeho změny. Bude vás totiž průběžně informovat, jak změna probíhá, kdy začne s dodávkou nebo kdy je vhodné nahlásit stávajícímu obchodníkovi stav měřidla pro poslední vyúčtování. „Pokud na samoodečet zapomenete, nic se se neděje. Konečné vyúčtování vám bude vystaveno odhadem podle vaší spotřeby a obdržíte jej nejpozději do jednoho měsíce od ukončení původní smlouvy,“ dodává Libor Holub z Bohemia Energy. Podle zvolené formy platby za energie si pak jen nezapomeňte změnit trvalý příkaz, nastavit SIPO či inkaso.

Tip: Se změnou dodavatele se nemění doba odečtů měřidel. Ty totiž zajišťuje distributor, nikoli dodavatel. Vyúčtování tak budete i nadále dostávat ve stejném období, jako jste byli dosud zvyklí.
 
 

Reklama