V roce 2013 onemocnělo žloutenkou typu A téměř o čtvrtinu více Čechů než v roce předchozím. Podle informací Hygienické stanice hlavního města Prahy tvořili téměř polovinu z celkového počtu 348 hlášených případů obyvatelé Prahy. Přenos viru lze vysledovat nejen v rizikových skupinách, ale i v běžné populaci. Někteří si nemoc dovezli ze zahraničí, jiní se nakazili v rodině, vyloučit však nelze ani nevědomou nákazu kontaminovanými potravinami.

V hlavním městě loni onemocněl žloutenkou typu A stejný počet dětí jako bezdomovců! Virus nemoci je vysoce infekční a důsledná osobní hygiena často v boji proti nemoci nestačí, spolehlivě chrání pouze očkování.

Podle statistických dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) zaznamenáváme mírně rostoucí trend výskytu hepatitidy A. Loni v ČR onemocnělo 348 lidí, což je o čtvrtinu více než v roce 2012, kdy se žloutenkou typu A nakazilo 284 obyvatel. Nejvíce lidí onemocnělo na území hlavního města, kde bylo registrováno 161 případů. Druhý nejvyšší výskyt hlásil kraj Plzeňský a nejnižší, pouze jednoho pacienta ze všech nahlášených případů, zaznamenal Jihočeský kraj.

PRAHA

Nejpostiženější věkovou skupinou byli dospělí ve věku 30 až 34 let, následováni věkovou skupinou 25 až 29 let. Žloutenkou typu A však onemocněly také děti a osoby starší 60 let. „V Praze se například nemocí nakazilo stejné množství dětí jako bezdomovců, přičemž většina nemocných dětí navštěvovala nějaké kolektivní vzdělávací zařízení, kde se nemoci šíří velmi rychle,“ upozorňuje hygienička MUDr. Zdeňka Jágrová.

„Překvapilo mě, kolik nemocných jsme zaznamenali v rámci jedné rodiny, často i v rodinách s vyšším socioekonomickým standardem. Rodinní příslušníci se většinou nakazili od stejného zdroje nebo si nemoc předali mezi sebou. V Praze tyto případy tvořily pětinu všech nemocných,“ doplňuje MUDr. Zdeňka Jágrová. Rodiče v těchto případech často museli řešit, kdo se postará o zbylé, zdravé děti, aby byl zajištěn běžný chod rodiny.

Rostoucí tendence virové hepatitidy typu A a stále vyšší riziko nákazy pro obyčejného člověka, to vyplývá z posledních informací Hygienické stanice v Praze.

Kvůli rizikovému chování onemocněla loni v Praze třetina lidí, další třetinu pacientů se žloutenkou typu A představovali lidé bez domova, nezaměstnaní a nepracující. Zbylí nakažení si nemoc dovezli ze zahraničí nebo se nakazili od rodinných příslušníků.

Zdroje šíření viru se nepodařilo zatím identifikovat, avšak charakter hlášených případů nasvědčuje, že se jednalo o více původců nemoci. MUDr. Jágrová dodává: „Nepodařilo se prokázat společný zdroj nákazy pro všechna hlášená onemocnění. Z části se patrně na šíření podílí bezdomovci, kteří se při svém způsobu života snadno nakazí a pohybují se na veřejných místech, např. v obchodních centrech.“ Podle hygieničky však nelze vyloučit ani kontaminaci běžných potravin, přestože se podrobným epidemiologickým šetřením nepodařila spojitost prokázat. Šíření nemoci také napomáhá nízká proočkovanost populace.

Očkování proti žloutence typu A není v České republice povinné. K dispozici jsou vakcíny pro děti od jednoho roku věku i pro dospělé. Dospělí navíc mohou zvolit očkování kombinovanou vakcínou, která poskytuje ochranu proti žloutence A i B zároveň. Tyto vakcíny chrání dlouhodobě, minimálně 25 let. Kromě prevence hraje očkování důležitou roli i při epidemii žloutenky typu A, neboť tato vakcína jako jedna z mála poskytuje i tzv. postexpoziční profylaxi, laicky označovanou za léčebné účinky. Při včasném podání (doporučuje se nejpozději do 14 dnů po kontaktu s nemocným žloutenkou typu A) může zabránit vzniku onemocnění osoby, která byla v kontaktu s nemocným.

Reklama