Klára Skřivánková (25) je manažerkou programu prevence neziskové organizace La Strada, která se zaměřuje na problematiku obchodu se ženami.

Obchodování se ženami se v České republice znovu objevilo prakticky až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Tehdy jsme byli spíše zemí, odkud byly ženy obchodovány do zemí západní Evropy. Změnilo se to v poslední době?

Můžeme říci, že obchodování se ženami z České republiky dále na západ už není tak časté jako dříve. A více se objevují případy, kdy dívky z východu jsou obchodovány k nám. Kvůli geografické poloze ale Česká republika byla, je a bude také tranzitní zemí. Často ale nejde o klasický tranzit. Obchod se ženami funguje tak, že oběti jsou stále prodávány dál a dál. Kdyby zůstávaly na jednom místě, je to pro obchodníky nebezpečné a například i nezajímavé pro stálé zákazníky erotických klubů. A toto neustálé obchodování samozřejmě také motivuje kuplíře, aby se ženami manipulovali, dělali na ně nátlak, například co se týče dluhů. Jsou prodávány mezi kluby vzájemně a samozřejmě i za hranice země.

Kdo jsou lidé, kteří se ženami obchodují?

La Strada pracuje především s oběťmi obchodu - se ženami - ty jsou jejím hlavním předmětem zájmu. Obecně pak platí, že obchod se ženami je ve velké míře otázkou organizovaného zločinu.

Změnili obchodníci se ženami od počátku devadesátých let své metody? Jsou rafinovanější?

Využívají více psychický nátlak než hrubé fyzické násilí. Vydírají své oběti a manipulují s nimi. Je to účinnější a pak i míň viditelné, než když ženu zbijí. Manipulace je často kombinována také s ,,vymýváním mozku“, jehož dopady jsou o to horší, čím déle je mu žena vystavena. Pak už jen těžko dokáže objektivně posoudit svoji situaci.

Existují nějaké komunity, kde obchodníci mají větší naději na úspěch, kde své oběti vyhledávají častěji než jinde?

Máme vytipované rizikové skupiny, na které se soustředíme více. Zvláštní skupinu tvoří romské komunity, které žijí v sociálně izolovaných lokalitách. Jsou jen minimálně informovaní a obchod se ženami je mezi nimi tabu. Přitom tyto rodiny mají mnohdy příbuzné za hranicemi, bývají tam tedy i neformální pracovní nabídky prostřednictvím někoho známého nebo i příbuzného. Zatímco u inzerátů platí jakási ostražitost, k pracovním nabídkám ze strany příbuzných a známých mají dívky často slepou důvěru. Spousta žen byla prodána někým, koho znaly. Ale toto neplatí jen pro romskou komunitu.

Kdo jsou vlastně vaše klientky?

Pomáháme všem ženám, které se staly oběťmi obchodování. A to jak Češkám v cizině, tak i cizinkám na našem území. V posledních letech cizinky převládají, jde o ženy právě ze zemí východní Evropy.

Jak vaše práce s obětmi obchodu se ženami probíhá? Například žena, která uteče z nevěstince, se na vás obrátí, a vy ji odvezete na utajené místo, poskytnete ubytování – a co potom?

Obětem poskytujeme tu nejzákladnější pomoc - od jídla, ošacení a přechodného ubytování, až po pomoc lékařskou a psychoterapeutickou. Snažíme se připravit tyto ženy na návrat do běžného života, půl roku jim například i finančně vypomáháme. Ony po této době buď odcházejí do nějakého jiného zařízení, nebo se vrací domů.

Pak jim jen koupíte letenku a posadíte do letadla?

Pokud se žena chce vrátit domů, tak my s ní tady chvíli pracujeme a pomůžeme jí dát do pořádku dokumenty. Při samotném návratu spolupracujeme s Mezinárodní organizací pro migraci. Oběť dále odkazujeme na pobočku La Strady v její zemi nebo na jiné organizace, které se touto problematikou rovněž zabývají. Problémy ale nastávají, pokud se žena domů vrátit nechce nebo nemůže.

Stává se to často?

Pro ženy z malých měst a vesnic bývá návrat mnohem složitější než pro ženy z velkých lokalit, kde je anonymita přece jen větší. Pokud žena pochází třeba z velmi konzervativního prostředí na venkově, tak jen představa, že by se někdo doslechl o tom, že byla prostitutkou, jí nedovolí vrátit se. To, že byla k prostituci nucena, že se stala obětí obchodování, se obvykle ztratí po cestě. Pro některé ženy je tedy návrat úplně nemožný. Také jim často hrozí konkrétní nebezpečí, protože obchodníci znají přesně místo, kde před svým odchodem žily a kde dnes žijí jejich rodiny.

Co se v těchto případech děje? Existuje pro ně nějaká možnost, jak v České republice zůstat?

Naše možnosti vycházejí z platného cizineckého zákona. Oběti tu můžou požádat o azyl, ale pravděpodobnost, že ho někdo ze zemí bývalého Sovětského svazu dostane, je minimální. V současné době vláda schválila strategii ochrany obětí obchodování se ženami a její součástí je doba na rozmyšlenou, tedy 30 dní povolení k pobytu. Oběť se musí rozhodnout, zda bude spolupracovat s orgány, které vedou trestní řízení. Pokud souhlasí, bude jí povolení k pobytu prodlouženo, pokud ne, musí počítat s tím, že se s největší pravděpodobností bude muset vrátit.

Spolupracujete s vládami a státními orgány zemí, odkud oběti přicházejí?

Tady v České republice se obracíme na jejich ambasády a v některých případech, jako třeba s velvyslanectvím Ukrajiny, je jejich vstřícnost velmi dobrá. Na rozdíl třeba od ambasád některých států jihovýchodní Asie, kde se nám příliš nedaří s nimi komunikovat.

Pamatuje česká legislativa na problém obchodu se ženami?

Současné zákony nejsou samozřejmě ideální, ale v poslední době se mnohé zlepšilo. Už máme paragraf o obchodu s lidmi, který se ale týká obchodování za účelem sexuálního vykořisťování. Legislativa ale například neřeší, že existuje obchod s lidmi v rámci České republiky. Máme případy, kdy ženy z Ostravska jsou prodávány do Severních Čech, zákon ale obsahuje jen paragraf kuplířství. Česká legislativa nereflektuje také obchodování s lidmi za účelem nucených prací. Měli jsme případy, kdy ženy byly zavřené ve sklepě a musely tam šít, nebo práce v zemědělství. Nebo sňatkové obchody či organizovanou žebrotu. Poslední dobou na Západě přibývá žen z Východu, najímaných jako ošetřovatelky do domácností. Tyto ženy jsou zneužívány, ale přitom se tam neobjevuje žádný sexuální prvek.

To se ale týká spíše nelegální práce, a ne obchodu s lidmi jako takového…

Spousta lidí dobrovolně odchází pracovat nelegálně, i s vědomím, že budou pracovat za nižší sazby, než je v dané zemi obvyklé, souhlasí s tím, vědí o tom. Ale nikdo je nenutí, můžou kdykoliv odejít. Jakmile jsou tato práva porušena, jde už o obchodování s lidmi. Měli jsme třeba případ ženy, která legálně pracovala, ale v okamžiku, kdy jí přestalo platit pracovní vízum, jí řekl zaměstnavatel, od teď pracuješ jen za byt a stravu. Nemohla odejít, protože jí vyhrožoval udáním na policii. Ta žena je v cizí zemi, nemá peníze ani doklady, na momentálním příjmu je závislá, pak těch možností moc nemá. Zvlášť pokud jde o lidi, které někdo někam doveze a oni pořádně nevědí, kde jsou, neumí jazyk, neorientují se, neznají legislativu té země, neví, kam se obrátit o pomoc. Pro ně je těžké se vzbouřit. Všeobecně lze říci, že člověk, který je na území cizího státu nelegálně, je daleko zranitelnější a zneužitelnější.

La Strada je nezisková organizace, která se zaměřuje na prevenci obchodu se ženami, podporu obětí, ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti o tomto problému. Považuje ho za závažné porušování lidských, a tedy i ženských práv. La Strada ČR, o.p.s., je součástí mezinárodního programu La Strada - prevence obchodu se ženami, který dále působí v Nizozemí, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Polsku, Bulharsku, Makedonii, Moldávii a na Ukrajině. V České republice zahájila La Strada svoji činnost v roce 1995. Financována je granty nizozemského Ministerstva zahraničních věcí, nizozemského Ministerstva spravedlnosti, Evropské unie, organizací Novib, Global Fund for Women, Hella Foundation a Women´s World Day of Prayer (German Committee).

www.clovekvtisni.cz

Článek byl publikován v rámci projektu ,,Ženy (a muži)" za podpory Heinrich Boell Stiftung. Více informací zde .
Reklama