Můj kamarád má občas poněkud nerozumné nápady. Někdo by řekl odvážné, já tvrdím, že blbé. Zkrátka ho nenapadlo nic lepšího, než v pozdní noční hodině na tramvajové zastávce v Praze požádat trojici kouřících mladíků, aby se s cigaretami odebrali jinam. Výsledek? Zlomený nos a dvě žebra, dvanáct stehů a otřes mozku. Tolik k tendenci některých kuřáků respektovat zákony.

Událost samozřejmě rozpoutala mezi mými přáteli – kuřáky i nekuřáky – bouřlivou diskusi, která málem vedla k rozpadu některých přátelství. Naštěstí jenom málem, protože se známe příliš dlouho na to, abychom se nechali rozeštvat skutečností, že na některé věci máme odlišné názory.

Mě by ale zajímal názor Váš, ženy-in... A abyste měly nějaké podklady, pokusím se nejprve shrnout argumenty obou stran.

Anti-kuřáci (do jednoho nekuřáci)
- kouření by se mělo zakázat pokud možno na všech veřejných prostranstvích, rozhodně však v restauračních zařízeních.

  • Nejsme povinni snášet externality vašich požitků – česky řečeno, vám dělá dobře fetovat nikotin, ale my musíme dýchat zplodiny, které tím způsobujete. Po návštěvě restaurace nebo baru smrdíme, jako bychom sami byli kuřáci, pálí nás oči a naše zdraví je ohrožováno. Chceme se naobědvat nebo posedět s rodinou a kamarády v příjemném, nezakouřeném prostředí.
  • Kouření je zdraví ohrožující zlozvyk – kuřáci, naneštěstí i pasivní, umírají dříve než nekuřáci, bývají dlouhodobě nemocní a stát investuje nemalé peníze do jejich léčby – doplácíme na ně všichni.
  • Dokud bude kouření společensky tolerováno, ne-li oslavováno, budou kouřit i naše děti. Vykázáním kuřáctví na okraj společnosti a jeho označením za nehezký zlozvyk, za který by se člověk měl stydět, stejně jako například za okusování nehtů, klesne počet začínajících kuřáků a stoupne motivace stávajících přestat kouřit.
  • Zákaz kouření v restauracích nesnížil v zemích, kde k němu došlo, návštěvnost těchto podniků.

Zastánci kuřáků (ne vždy sami kuřáci)
- stát by měl úlevou na daních i hygienickými normami podporovat vznik podniků nekuřáckých a podniků, kde jsou kuřácké prostory dostatečně oddělené od těch nekuřáckých. Dostačující optimum by bylo 30 % kuřáckých a zbytek nekuřáckých prostor. Nechte nás kouřit, pokud vás tím neomezujeme.

  • Žijeme ve společnosti založené na svobodě jednotlivce. Alkohol i cigarety jsou legální drogy. Mám právo užívat legální drogy a ohrožovat tak své – nikoliv cizí – zdraví. Mnohem více škody než kouření napáchá to, že lidé jezdí auty, i když by nemuseli, kupují si neekologické výrobky a jinak znečišťují životní prostředí. Kuřáci jsou pouze snadno viditelná skupina, a proto byli vybráni k persekuci, což je proti principům svobody a demokracie.
  • Plošný zákaz kouření v restauracích odporuje podmínkám tržní ekonomiky a diktuje soukromníkům, co smí a nesmí povolovat ve svých podnicích. Zpřísnění hygienických norem – větrání, oddělení kuřáckých a nekuřáckých prostor – vítáme, plošný zákaz ne.
  • Kuřák pracuje stejně dlouho jako nekuřák. Kuřák i nekuřák umírají – oba obvykle po dlouhé a draze léčené nemoci či řadě nemocí. Ale kuřák umírá v průměru o pět až deset let dříve, tudíž nestihne čerpat důchod. Přitom státu platí za svou závislost nemalou daň. Kuřák je pro stát ekonomicky výhodnější a rozhodně nekuřáci nedoplácejí na kuřáky. Navíc jsme ochotni platit vyšší zdravotní pojištění, jak je tomu v jiných zemích.
  • Plošný zákaz kouření v restauračních zařízeních vedl k poklesu návštěvnosti těchto zařízení – je pro to přinejmenším stejné množství seriózních výzkumů jako pro opačný názor. Navíc vzrostlo procento kouření v domácnostech, což mnohem víc ohrožuje děti.

Ačkoliv nekuřák, postavila jsem se v této diskusi na stranu kuřáků...

Na čí stranu se postavíte Vy, ženy-in?
Jste pro plošný zákaz kouření v restauracích? A na veřejných prostranstvích?
Jste kuřačka? Nebo jste dokázala přestat kouřit? Jak?
Jaké máte zkušenosti s cigaretami? A s kuřáky?
Jak je to s kouřením u Vás na pracovišti?
Vadí Vám zakouřené podniky? Je ve Vašem okolí dostatek podniků nekuřáckých?
Setkala jste se ze strany kuřáků spíše se slušností, nebo s arogancí?
Máte přátele kuřáky i nekuřáky? Kouří se na společných setkáních?

Napište mi o svých zážitcích s cigaretami a s kuřáky i s nekuřáky a o svých názorech na kouření na redakce@zena-in.cz! Nejlepší příspěvek odměním!

Reklama