Zlatou Trigu získali Rusové oživující odkaz A. P. Čechova. „V období let 2003–2007 samozřejmě vznikala řada zajímavých scénografických řešení děl od klasických i současných autorů, ale Čechov i nadále zaujímá na ruském jevišti výsadní místo, srovnatelné s pozicí Shakespeara na jevištích britských.“ Takto zdůvodnili tvůrci ruské expozice na Pražském Quadriennale, proč se vrátili ke konceptu „Náš Čechov“, s nímž v roce 1987 získali na PQ Zlatou medaili. Záměr jim vyšel dokonale: v roce 2007 si odvážejí Zlatou Trigu, nejvyšší ocenění Pražského Quadriennale. O vítězství ruské expozice „Náš Čechov: Dvacet let poté“ rozhodla mezinárodní porota v pondělí 18. června.

Přestože je čechovovská expozice přesvědčivá, její vítězství v tuhé konkurenci nebylo suverénní. Svědčí o tom i výrok samotných porotců: „Porota byla rozpolcená v rozhodování mezi vyjádřením starého a nového, minulosti a budoucnosti. Po řadě diskusí nakonec většinu poroty přesvědčila překrásná syntéza mezi myšlenkou a jejím vyjádřením prezentovanou v prostoru jednoho pavilónu.“ Návštěvníci se mohou seznámit s posledními inscenacemi Čechovových tragikomedií, které nastudovaly například Malé činoherní divadlo – Divadlo Evropy z Petrohradu, Čechovovův MchAT v Moskvě nebo Divadlo Olega Tabakova.

Kurátorkou národní expozice je Inna Mirzoyan, autorem tématu Viktor Beriozkin a autorem výtvarného a architektonického řešení se stal Dmitrij Krymov. Rusko získalo Zlatou Trigu v minulosti pouze jednou, a to v roce 1975.

Expozice Náš Čechov: dvacet let poté je věnována památce Davida Borovského, mimořádného umělce, který plánoval navštívit letošní PQ spolu s kolegy scénografy. Bohužel, zemřel náhle 6. dubna 2006 v Bogotě v Kolumbii, kde v té době vystavoval některá svá díla. Tomuto fenoménu ruské a světové scénografie je věnována i samostatná výstava v Českém centru Praha.

Zlatou medaili za nejlepší scénické řešení si odváží Joao Mendes Ribeiro z Portugalska, Zlatá medaile za nejlepší užití divadelní technologie putuje do Tchaj-wanu a také na Slovensko, Borisi Kudličkovi, o Zlatou medaili za nejlepší realizaci inscenace se dělí provokativní Macbeth divadla Düsseldorf Schauspielhaus (představení bylo uvedeno v loňském roce na Festivalu německého jazyka) a jihoafrické představení medEia, ocenění za nejlepší kostým putuje do Mexika. Zlatá medaile za nejlepší divadelní architekturu nebyla udělena, bylo uděleno pouze Čestné uznání, a to španělské expozici upozorňující na ohrožená divadla. Porota udělila i dvě ceny účastníkům Studentské sekce Scenofest - Zlatou medaili za nejvýraznější talent a Zlatou medaili za nejlepší expozici. Obě ocenění putují do Lotyšska

V rámci slavnostního večera byly také uděleny Ceny UNESCO na podporu umění v oblasti performing arts 2007. Ocenění si odvážejí Katedra divadla, Fakulta umění, Univerzita Chile (Chile), Divadelní fakulta Akademie múzických umění (Česká republika), Eliza Alexandropoulou (Řecko), Školní expozice Korejské republiky, Ana Milic and Snezana Veljkovioc (Srbsko).

Hlavní program Pražského Quadriennale pokračuje až do 24. června v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.


11. Pražské Quadriennale je rozděleno do tří základních výstavních linií: Sekce národních expozic, Studentské sekce Scenofest a Sekce architektury a technologie. Jeho součástí je dále projekt Praga Theatralis, který zahrnuje všechny akce a programy v pražských ulicích a divadlech. Během deseti dnů, po které se Quadriennale koná, se návštěvníci seznámí s aktuální divadelní tvorbou ze všech koutů světa. V letošním roce očekávají pořadatelé PQ rekordní účast 5 000 akreditovaných divadelních profesionálů a studentů z celého světa.

Pražské Quadriennale je nejrozsáhlejší akcí svého druhu. Nabízí jedinečnou platformu pro setkání divadelních kultur a umělců z celého světa, jimž se nabízí neopakovatelná příležitost k výměně zkušeností, objevování nových divadelních trendů a technických možností či možnost vyzkoušení si nových pracovních postupů v rámci workshopů.


Další informace najdete www.pq.cz.

Reklama