Kouzelné a jemné stříbro jsme již probrali (čtěte zde). Nejznámějším z ušlechtilých kovů je ovšem  bezesporu zlato. Zlato je podle mého  soudu kovem zvláštním. Tak jako dokáže potěšit, pro mnohé jeho majitele znamenalo  jeho vlastnictví přímo zkázu. Není divu, že se zlato vzhledem ke své barvě, stabilitě, vzácnosti a přitom velmi snadnému opracování stalo záhy symbolem moci a bohatství.

Z historických pramenů víme, že se zlata používalo k výzdobě obřadních prostor, jako i k samotné výrobě různých náboženských i duchovních artefaktů. Podle dávných učenců i dnešních mystiků symbolizuje zlato nejdůležitější astrologický element – životadárné slunce. 

zlato

V terapii se podle Miroslava Procházky užívalo k ovlivnění psychiky, k tišení bolestivých stavů pohybového aparátu, zejména při revmatických chorobách. Zlato má své nezastupitelné místo i v homeopatii a též akupunktura si jej velmi považuje, používá jej k výrobě jehel určených především ke stimulačním technikám. 

Současné prameny ještě uvádějí celkově příznivý vliv zlata na srdce a cévní systém. Tento vzácný kov prý také zlepšuje prokrvení periferních tkání a zvyšuje psychosomatickou stabilitu organismu. Zajímavá je teorie, podle níž může být každodenním nošením zlata pozitivně ovlivněn průběh roztroušené mozkomíšní sklerózy.

Zlato obecně funguje jako velmi výrazný stimulující prostředek, mnoho učenců však zároveň upozorňuje na to, že tento vliv nemusí být vždy pro člověka pozitivní. V pojednání o účincích zlata jsem také narazila na zajímavou kapitolu věnovanou přecitlivělosti vůči tomuto královskému kovu. Jsou zde podávány jednotlivé důkazy osob, které styk s tímto cenným kovem přímo nesnášejí, a tento pak u nich vyvolává řadu výrazných, často až dramatických potíží.   

Podle mnoha geologických studií proslulá naleziště zlata leží zejména na Aljašce, Sibiři, v Kalifornii, nádherné zlaté nugety se nacházejí i v Austrálii a na Nové Guineji. České lokality byly podle výzkumů zužitkovány již ve starověku a pro dnešního českého zlatokopa naše zemička nabízí už jen místa, kde při troše štěstí lze narýžovat slušné kvantum droboulinkých zlatých zrnek, tzv. zlatinek

Čtěte také:

Reklama