1. října 2008, Praha: Nadace Naše dítě již po třetí udělila ceny ZLATÉ SRDCE pro ochránce dětí, které z rukou ředitelky Zuzany Baudyšové a dalších osobností převzali lidé, kterým nejsou lhostejné životy bezbranných dětí. Vyhlášení se konalo v rámci slavnostního večera pořádaného u příležitosti 15. výročí Nadace Naše dítě. Oceněným zazpívala Monika Absolonová a zahrál přední český houslista Pavel Šporcl. Večerem provázel moderátor Jan Čenský. Podporu nadaci vyjádřila moderátorka Radka Kocurová, jejím prostřednictvím také fotbalista Tomáš Rosický a řada dalších osobností.

Držiteli ceny ZLATÉ SRDCE Nadace Naše dítě se v roce 2008 stali:

EDUARD TRDÝ
Na jaře roku 2007 zachránil všímavý soused Eduard Trdý z děsivého sklepního vězení v Kuřimi malého Jakuba a Ondru Mauerovy. Když na obrazovce napojené na domácí babyset náhodou uviděl místo své dcery záběry nahého a svázaného Ondřeje ze sousedního domu, neotočil se k těmto záběrům zády, neváhal a zavolal policii. Tím zachránil pan Eduard Trdý oběma chlapcům život, za což mu právem náleží ZLATÉ SRDCE Nadace Naše dítě.

IRENA DUŠKOVÁ
Ředitelka pražského Denního stacionáře AKORD, paní Irena Dušková, již dlouhou řadu let pomáhá handicapovaným dětem. Stacionář pod jejím vedením poskytuje péči dětem od 3 do 26 let se zdravotním a mentálním postižením, kombinovanými vadami a vývojovými poruchami. Zároveň stacionář umožňuje rodičům těžce postiženým dětem, aby mohli navštěvovat své zaměstnání.
Irena Dušková se také věnuje vzdělávání osobních asistentů pro handicapované děti.
Nadace Naše dítě si této práce paní Ireny Duškové váží a za její prácí jí rovněž náleží cena ZLATÉ SRDCE.

ALŽBĚTA JIRÁSKOVÁ
Teprve devatenáctiletou Alžbětu Jiráskovou z Prahy postavil život do těžké situace. Maminka zemřela na rakovinu, otec o rodinu nemá zájem a dva nezletilí sourozenci s Alžbětou a babičkou žijí v bytě, ze kterého je chce nájemce vystěhovat. Navíc se rodina léčbou maminky zadlužila a po její smrti, v roce 2007, se Alžběta rozhodla vzít čtrnáctiletou sestru a devítiletého bratra do pěstounské péče. Na živobytí vydělává na brigádách, při studiu vysoké školy. Pro Alžbětu Jiráskovou je prioritou udržení rodiny a cena ZLATÉ SRDCE je poděkováním za její odvahu.

MIMOŘÁDNÁ CENA – TV pořad Pošta pro tebe a moderátorka ESTER JANEČKOVÁ
Desítky dětí, které prožily dětství ve výchovných ústavech a dětských domovech, našly své biologické rodiče a rodiny díky pořadu Pošta pro Tebe. Moderátorka Ester Janečková citlivým způsobem přistupuje k osudům dětí, které pátrají po svých rodinách. Pomohla spojit řadu rodin, jejichž členové se mnohdy neviděli desítky let. Nadace Naše dítě udělila pořadu Pošta pro tebe a paní Ester Janečkové za snahu spojit a obnovit rodiny mimořádnou cenu ZLATÉ SRDCE.

ZLATÉ SRDCE NADACE NAŠE DÍTĚ
„Nadace si velmi váží všech ochránců dětí a od roku 2005 uděluje cenu ZLATÉ SRDCE lidem, kteří se snaží o ulehčení mnoha těžkých dětských osudů. Zlaté srdce je zasvěceno dílu nestora dětské psychologie Prof. Zdeňku Matějčkovi,“ říká Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě. V uplynulých letech byli cenou Zlaté srdce oceněni například: JUDr. Marie Vodičková, autorka projektu Klokánek pro týrané a opuštěné děti. Manželé Marcela a Jaroslav Kopečtí z Hovězí u Vsetína za přijetí 7 dětí do pěstounské péče. Ludvík Hess z Prahy za založení Baby boxů v České republice. Cenu Zlaté srdce obdrželi i další obětaví lidé, kteří se věnují pomoci a ochraně dětí. V letošním roce se poprvé o výsledcích nerozhodovalo v nominační soutěži, ale o oceněných rozhodla správní rada Nadace Naše dítě v návaznosti na životní příběhy, se kterými se zástupci nadace seznámili v průběhu roku.    
www.nasedite.cz

Reklama