Občanské sdružení Žába na prameni vyhlásilo letos v lednu první ročník soutěže Zlatá divadelní žába.
Do této soutěže o novou autorskou divadelní hru, reflektující problematiku rovných příležitostí žen a mužů, se přihlásilo na čtyřicet různě zkušených autorek a autorů.

Do užšího kola se potom dostalo deset finalistek a finalistů, kteří splnili podmínky soutěže, a jejichž hry především reflektují problematiku RP. Tyto hry během měsíce srpna ohodnotí odborná porota.


Zlatá žába na Vltavě?
V polovině září se sejdou soutěžící s porotou na pracovním setkání přímo na vodách Vltavy - na parníku, s cílem vylovit společně tu nejlepší, divadelní Zlatou žábu. Autorky a autoři her budou mít možnost konzultovat svoji práci přímo s porotou, vyslechnout si její názory a připomínky, diskutovat, a seznámit se s ostatními soutěžícími i jejich hrami. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne začátkem prosince, kdy budou autoři či autorky tří nejlepších her oceněni částkou 15 000, 10 000 nebo 5000 Kč.

V porotě zasednou prof. Jan Vedral - dramaturg, dramatik a pedagog, Kateřina Krejčí - dramaturgyně ČT, Radovan Pácl - dramaturg ČK, Naďa Munzarová - herečka, Marie Špálová - divadelní oddělení agentury Dilie, Martina Musilová - doktorandka na Katedře teatrologie FFUK a Tomáš Pavlas - gendrový odborník z Žáby na prameni.

Proč právě rovné příležitosti v divadelní hře?
Ve společnosti, kde premiér při zahájení Evropského roku rovných příležitostí! v roce 2007 prohlásí: „Žena se může svobodně rozhodnout děti nemít, a pak jsem přesvědčen, že má stejné příležitosti uplatnění jako muž," se realizace rovných příležitostí pro ženy a muže stále jeví jako velice nesnadná, až nemožná. Smyslem soutěže je osvětlit, zpřístupnit a odtabuizovat toto téma, které je u nás stále nepochopené. A využít k osvětě, zamyšlení, a otevírání diskuse nad touto problematikou například divadlo a jeho prostředky nám přijde jako vhodné propojení," říká Dana Radová - organizátorka soutěže. Našemu myšlení dosud stále vládnou předsudky a stereotypy o jasně rozdaných rolích žen a mužů: že ženy patří k dětem a do kuchyně, muži jsou živitelé, zachránci a velitelé. Přestože realita je dávno jiná, jsme zatím málokdy ochotni vidět vše v souvislostech vzhledem k době a společnosti, ve které žijeme. Třeba že ta žena od plotny vytrhla zub, vyoperovala slepé střevo nebo navrhla a postavila dům, a že ženy jsou dnes stejně jako muži živitelkami a většina z nich také pracuje na plný úvazek, přestože se stará o děti. Stejně tak ale stále existuje mnoho stereotypů a předsudků nespravedlivých k mužům. Pokud se autorkám a autorům podaří třeba nějak humorně, zajímavě reflektovat tuto problematiku, nastavit zrcadlo naší současné společnosti, mohl by to být zase jeden takový malý žabí" skok dopředu," říká Dana Radová z Žáby na prameni. Nejlepší hry se na podzim objeví na stránkách www.zabanaprameni.cz/zlata/. Čtenářky a čtenáři budou vybírat vítěznou hru v internetovém hlasování. Jsme zvědaví, zda se čtenáři a čtenářky shodnou s naší odbornou porotou."

Reklama