Začátek roku bývá v návštěvnosti fitness center či lekcí nejrůznějších cvičení nejnabitější z celého roku. Právě nová předsevzetí nás táhnou do posiloven, touha po lepším těle vyhrává nad pohodlností a výmluvami. Co si však dát kdykoliv během roku „úkol“, že budeme žít zdravěji a na přirozený, zdravý pohyb směřovat i naše cvičební aktivity?

Přirozeným, zdravým pohybem se dají nejen zlepšit nedostatky postavy, ale také se zbavit řady zdravotních neduhů, které nás trápí, vysvětluje Daniel Müller ředitel Centra funkčního pohybu. Centrum funkčního pohybu na pražském Smíchově se věnuje například pilates, zlepšování kondice s ohledem na zdraví, ale také právě již zmiňovaným speciálním zdravým cvičením zaměřeným na různé zdravotní problémy jako potíže s páteří, bolesti hlavy, cviky k posílení pánevního dna, cvičení na zdravé klouby, atd. Začátkem března oslaví centrum své první narozeniny!

Centrum funkčního pohybu

V dnešní době je často dbán důraz především na vzhled, začátkem roku zamíří všichni, kdo touží po lepších křivkách, do posiloven a očekávají rychlou změnu. Přitom „ozdravnou“ cestou přirozeného pohybu na míru ušitému našich problémům, bychom si nejen vypracovali postavu, ale také se zbavili řady zdravotních potíží.

Centru funkčního pohybu na pražském Smíchově se zaměřují na zdravý a sportovně-funkční přístup k samotnému životnímu stylu jedince. Tzv. inteligentní pohyb, který zde proškolený tým trenérů poskytuje, je navíc využitelný nejen při všech sportovních aktivitách, ale také v běžném životě, kde slouží jako prevence civilizačních onemocnění a proti problémům s držením těla. Důraz je kladen také na správné stravovací návyky a životní styl jedince v komplexním pohledu.

Centrum funkčního pohybu

Sedavá zaměstnání, nedostatek spánku, absence přirozeného pohybu a celkově nezdravý životní styl, to jsou ideální podmínky pro nejrůznější civilizační choroby,“ říká Daniel Müller, ředitel Centra funkčního pohybu a dodává: „U nás v centru pracujeme jak s vrcholovými sportovci, profesionálními vojáky, tak
i s běžnou populací, či s klienty se zdravotním omezením. Kromě výše uvedeného se zabýváme také postrehabilitační péčí, která pomáhá klientům rychleji se vrátit do běžného života například po úrazech či operacích.“

Centrum funkčního pohybu je nečlenské sportovní zařízení s odbornými instruktory, trenéry
a mezinárodními lektory. Kromě správné cvičební techniky (dle daného cíle klienta), ochotně zasvětí také do správné životosprávy, která jde se zdravým pohybem ruku v ruce. Vybírat zde můžeme ze široké nabídky pohybových či výživových programů na individuální či skupinové bázi.

Kromě zlepšení kondice a estetického zdokonalení postavy (zpevnění břicha, hýždí, stehen, atd.), se Centrum funkčního pohybu zaměřuje například na tyto zdravotní problémy:

  • Inkontinence – posilování pánevního dna
  • Bolesti páteře, hlavy, kloubů
  • Skolióza
  • Ploché nohy
  • Vbočené palce
  • Problémy s kyčlemi a další.

Další aktivitou centra jsou také cvičení určená dětem. „Divili byste se, kolik problémů mají dnes školní děti. Jen velmi málokdo má adekvátně nastavenou zátěž – dnešní děti buď nedělají vůbec nic a vysedávají doma před televizí, nebo jsou naopak přetěžovány vrcholovým sportem od raného věku, kdy na to jejich těla ještě nejsou připravena,“ vysvětluje Daniel Müller ředitel Centra funkčního pohybu a dodává: „Cvičení pod dohledem osobního trenéra, který zná problémy klienta (ať se jedná o dítě či dospělého) vede vždy k efektivnějšímu cvičení a tudíž lepším výsledkům. I během našich skupinových lekcí jsou opravy do správných pozic samozřejmostí.

Centrum funkčního pohybu

Kromě dětí se centrum věnuje také cvičení seniorů. „Kult aktivního stáří se naštěstí už pomalu dostává i k nám a senoři narážejí v běžných cvičebních zařízeních na absenci individuálního vedení. Cvičení se seniory vyžaduje stejně jako u dětí specifický přístup,“ vysvětluje Daniel Müller.

V neposlední řadě je také nutné zmínit vlastní vzdělávací Akademie, které v Centru funkčního pohybu probíhají. Akademie fungují jako školící střediska pro osobní trenéry, instruktory skupinových lekcí, fyzioterapeuty, ale také ostatní odbornou veřejnost. „Vzdělávání ve výuce pohybu a výživy nabízíme v rámci dvou akademií, z nichž jedna se orientuje hlavně na pilates a držení těla (Pilates Clinic Academy) a druhá na kondiční cvičení ve spojení se zdravotními aspekty ohledně držení těla (Smart Fitness Academy). Školení se zároveň prolínají, protože pohyb není jen o jednom typu fyzické aktivity, ale měl by fungovat komplexně tak, aby dokázal ovlivnit celý pohybový, srdečně cévní a dýchací systém“, vysvětluje Daniel Müller.

Nebojte se obout do pohybu, ale takového, za který vám bude tělo opravdu vděčné!

Rozvrh, ceník a další informace o Centru funkčního pohybu naleznete na www.centrumfunkcnihopohybu.cz

Reklama