Některé nemoci se zdají být ryze ženské, přesto jimi mohou onemocnět i muži. Stejně je to i s rakovinou prsu. Kolik pacientů jí trpí v České republice, jak sami rozpoznají, že jde skutečně o rakovinu prsu a jací jsou muži pacienti, na to jsem se zeptala primářky Mamma centra Háje MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D.

Jak často se rakovina prsu vyskytuje u mužů?

Ročně onemocní v ČR několik desítek mužů. Poslední data ukazují, že v roce 2012 jich bylo 70. Statisticky jde ve srovnání s 6 500 žen, které onemocněly v roce 2012, o zlomek, o jedno procento. Bohužel nad daty Národního onkologického registru je třeba konstatovat, že i u mužů lze pozorovat trend nárůstu. To je nepříjemný fakt. Na druhou stranu tím, že se obecně o rakovině prsu více hovoří, muži se přestávají za tuto nemoc stydět, přicházejí se svými obtížemi včas. Potvrzením je nárůst prvních, lépe léčitelných stadií.

muž

Stává se vůbec, že si něco v prsu nahmatají a přijdou k vám na vyšetření?

Mnozí se stále ještě stydí, ale tím, že se problematika rakoviny prsů obecně odtabuizovala, přicházejí muži stále častěji s tím, že si něco nahmatali. Většinou jde jen o hormonální stav, který nazýváme gynekomastií, s tím se po padesátce potýká téměř polovina mužů. Ovšem pak přijde několik desítek těch, kteří mají skutečně zhoubný nádor.

Co přesně znamená pojem gynekomastie?

Jde o rozvinutí mužského typu prsní žlázy až do hmatného stadia. Může být podporována užíváním některých léků, například při léčbě některých srdečních obtíží nebo při léčení prostaty, nebo je to zkrátka jen poklesem testosteronu v souvislosti s věkem. Prekurzory estrogenu, které v sobě muži také mají, se najednou dostávají na vyšší hladinu. To všechno může být důvodem, proč se jim začnou zvětšovat prsní žlázy a s tím samozřejmě i prsa.

A jaký je, co se pohmatu týče, rozdíl mezi nádorem prsu a gynekomastií?

Rozdíl je obrovský. Zhoubný nádor vzniká v malé mužské žláze, a tak se okamžitě fixuje ke kůži. Způsobuje  zatuhnutí kůže bradavky, protože tam se u mužů nachází prsní žláza. Do podpaží se nemoc dostane až při pozdějším stadiu, stejně jako u žen. Tím, že se nádor rychle fixuje ke kůži, vzniká pod bradavkou nepohyblivý útvar. Je to celé spojené dohromady a velmi často dojde k fixaci k hrudní stěně. U gynekomastie naopak zůstává pohyblivá bradavka proti žláze a celkově se vše pohybuje proti stěně hrudníku. Zachovají se na sobě nezávisle se pohybující vrstvy. Kůže a podkoží, prsní žláza a hrudník. Prsní žláza přitom může být hmatná jen na jedné straně. Jednostranné gynekomastie, pro které nemáme spolehlivé vysvětlení, jsou totiž velmi časté.

Takže postačí prohmatání?

Ano, diagnostika u mužů je palpační, tedy rukou. Při podezření na nejasný hmatný nález se v odborné diagnostice u mužů samozřejmě využívají zobrazovací metody. Nad 40 let se začíná mamografií, naprosto stejně jako u žen. Po mamografii jde muž většinou ještě na ultrazvuk, kde si doplníme potřebné informace.

Je vůbec možné udělat muži mamografické vyšetření, když žádná prsa v podstatě ani nemá?

Udělat šikmou projekci, byť u malého prsu, zvládne každá zdatná certifikovaná laborantka, která to dělá opakovaně. Přicházejí k nám i ženy s opravdu plochým hrudníkem a vyšetření jim uděláme. Technika vyšetření problém opravdu není. Problém zůstává jen to, aby muž nezůstal s nejasným pohmatovým nálezem v obavách sám. Nebál se jít na vyšetření, nemazal to nějakými mastičkami a nečekal, až to přejde.

Někteří muži mají asi psychický blok, že?

Určitě ano. Nádor prsu je přece ženská nemoc. Již jsem zmínila, že se celkově změnilo klima a muži se stydí méně, než před dvaceti lety. V mém centru vyšetříme téměř denně nějakého muže, ztratí se mezi ostatními muži, kteří přicházejí jako doprovod svých žen.

V kolika letech jsou muži rakovinou prsu ohroženi?

Většina mužů – podle českých dat – onemocní mezi 55. a 65. rokem věku.  Každá výjimka potvrzuje pravidlo, a tak se občas, ale celkem sporadicky, objeví i mladší muž. Celkem nedávno onemocněl muž, kterému bylo málo nad třicet let. Takový případ nás vždy nesmírně překvapí, dá se říci, že to všem zúčastněným bere dech.

Postupujete při diagnostice a léčbě rakoviny prsu u mužů stejně, jako u žen?

Ano, diagnostika i léčba probíhá úplně stejně, jako u žen. Mamografie, ultrazvuk, biopsie, pak chirurgický výkon, chemoterapie, hormonální terapie, ozáření. Podle literatury je u mužů lehce horší léčitelnost a prognóza. Pacienti, které osobně znám z posledních deseti let, žijí po léčbě vysoce kvalitní život. A z medicínského pohledu jsou vyléčeni, nemoc se jim nevrátila.

Jací jsou muži pacienti, oproti ženám?

Zpočátku jsou samozřejmě situací zaskočeni, ale snaží se být hrdiny. Nechce se jim o nemoci povídat a léčbou procházejí tiše. Ani se moc neptají, možná ke své škodě. Když však z pozice lékařky nabídnu sama nějaké téma vztahující se k jejich nemoci, jsou rádi, roztají. Někdy se tak chovají i ženy, nechtějí o nemoci hovořit. Podle mého, praxí ověřeného, názoru je však dobré, když se pacienti zdravotníků ptají, povídají si s nimi. Naopak vyhledávání informací na internetu je nedobré a škodlivé. Ve screeningově-diagnostických centrech zažíváme i situace, kdy se nově nemocná žena nebo muž, podle mého zcela logicky, při sdělení diagnózy zhroutí. Jde však o to, jak jsou vysvětleny všechny souvislosti. Dobrá a laskavá komunikace nakonec postaví každého pacienta na nohy. Některé pacientky nám při sdělení diagnózy i vynadají. „Jak to můžete vědět?! U nás v rodině to nikdo neměl!“ Takový výlev samozřejmě bereme shovívavě. Víme, že to je právě onen první šok. Rozdíl mezi muži a ženami je v tom, že muži reagují spíše tiše, bývají zaražení. Jakmile si s nimi ale začneme povídat, uleví se jim. Jsem přesvědčená, že pak komplikovanou situaci lépe snášejí.

skovajsovaMUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. založila v roce 2011 novou diagnostickou jednotku specializovanou na choroby prsu s názvem BREAST UNIT PRAGUE - Mamma centrum Háje. Na téma diagnostika prsní žlázy publikovala desítky odborných článků, ale i textů pro laickou veřejnost. Přednáší po celé republice na specializovaných konferencích, vzdělávacích i osvětových akcích. Na téma screening a diagnostika nádorů prsu přednášela v Austinu (USA, Texas), v Monte Carlu, Dubrovníku a ve Vídni. V roce 2001 absolvovala stáž na Mayo Clinic v Rochesteru (Minnesota, USA). Mimo jiné absolvovala světoznámé a prestižní kurzy mamární diagnostiky profesora Tabára: v roce 1996 v Turku (Finsko), 2006 v Istanbulu (Turecko) a v roce 2011 v Praze.

Redakční tip:

Speciální životní pojištění pro ženy pro případ onemocnění rakovinou prsu

www.foryou.czPro ženy, které si chtějí být jisté, že se o svou rodinu dokážou postarat i v tak složité situaci, jakou je léčba rakoviny prsu či pohlavních orgánů, nový projekt www.foryou.cz nabízí stejnojmenné pojištění.

Pojistné je dle věku ženy odstupňováno v rozpětí 200 až 300 Kč měsíčně, přičemž pojistná částka je stanovená na 750 000 Kč. K nároku na její vyplacení dochází stanovením lékařské diagnózy. Jedním z hlavních rysů této nabídky je naprostá diskrétnost - od sjednání, které lze během pár minut učinit online a nevyžaduje ani zdravotní dokumentaci či lékařskou prohlídku, až po výplatu v případě pojistné události.

ING Pojišťovna spustila unikátní projekt For You, který pod patronátem Lucie Bílé podporuje ženy v boji proti rakovině prsu a pohlavních orgánů. Hlavní platformou projektu jsou interaktivní stránky www.foryou.cz, které přinášejí informace o prevenci a léčbě této nemoci a zároveň ženám nabízejí fórum pro výměnu zkušeností. Ženy tak mohou v rámci této komunity diskutovat své problémy mezi sebou, mají ale i možnost poradit se s lékaři a psychology.

Projekt For You jim dále nabízí pojištění pro případ diagnózy rakoviny prsu a pohlavních orgánů a k tomu zcela jedinečné asistenční služby. V neposlední řadě je důležitým rozměrem tohoto projektu i podpora neziskových aktivit.

Čtěte také:

Reklama