Pokud řídíte auto, raději si dobře prohlédněte své doklady. K letošnímu roku skončí platnost 800 tisícům řidičských průkazů. Jedná se o ty, které byly vydány v roce 2007, a že jich nebylo málo. Celkem 1 146 518, což je nejvíce v historii.

Největší počet řidičských průkazů vyprší během března, října a listopadu letošního roku. Řidiči by si měli platnost svého řidičského průkazu pohlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se vyhnuli frontám.

V případě, že o vydání nového řidičského průkazu nepožádáte včas a budete řídit i po uplynutí jeho platnosti, vystavujete se riziku pokuty za řízení bez platného řidičského průkazu. Za tento přestupek hrozí pokuta na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.

rp

Zdroj foto: Misterstvo dopravy

Výměnu lze provést již 3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná. Lhůta pro vydání nového řidičáku je 20 dní, o výměnu lze požádat také ve zrychlené lhůtě do pěti pracovních dnů. Za expresní vydání si však připlatíte 500 korun.

K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák.

Reklama